Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Evropa z krize vyjde v lepší energetické kondici

13. 12. 2022 | Názory a zkušenosti

Evropa z krize vyjde v lepší energetické kondici

13. 12. 2022 | Názory a zkušenosti

V této obtížné situaci bychom se měli dívat dopředu a důsledně řešit nejen krizi, ale i dlouhodobou energetickou koncepci. Co by měla obsahovat?

Fakt, že Evropa prochází energetickou krizí, znamená, že k tomu také podle toho musíme přistupovat. Do budoucna nám nepochybně pomůže jakákoli diverzifikace, o kterou se teď snažíme, a současně jiné složení zdrojů. Krátkodobě je ale nezbytné snižovat spotřebu a zvyšovat efektivitu. Potřebujeme totiž alespoň do určité míry elastickou poptávku. Cenové stropy a plošné podpory nás bohužel z této krize nedostanou.

Zásadní je:

Energetická efektivita

Tedy tam, kde to lze, využívat energie méně a efektivněji. Prostor pro to máme stále ještě obrovský.

Obnovitelné zdroje

Jejich podíl potřebujeme dále navyšovat, co nejrychleji to lze. Stále platí, že obnovitelné zdroje jsou nejlevnějším zdrojem elektřiny. Jejich problémem je pouze obtížná předvídatelnost. Zatím se ale ani neblížíme jejich limitům.

Digitalizace a flexibilita

Protože budeme mít v síti více volatilních obnovitelných zdrojů, musíme to reflektovat i na straně spotřeby. Potřebujeme tedy více informací o tom, kdy a jak energii spotřebováváme, a musíme se naučit tomu přizpůsobit – spotřebovávat ji, když je jí přebytek a je levná, a naopak omezit spotřebu v době, kdy je jí nedostatek.

Pilotní projekty nových technologií

Cena solární a větrné energie je dnes nízká pouze díky masivnímu rozvoji, ještě před deseti lety byl obrázek odlišný. To znamená, že potřebujeme nové technologie. Bez podpory pilotních projektů, které ve své rané fázi nejsou konkurenceschopné, se nová řešení těžko objevují.

Decentralizace

Lokální částečná soběstačnost je nejen ekonomická a zajišťuje stabilitu a nezávislost, ale rovněž vytváří přímý vztah občanů k jednotlivým řešením a pomáhá zvyšovat podporu veřejnosti. Především v České republice máme v oblasti komunitní energetiky velký dluh – ať už se jedná o sdílené fotovoltaiky na střechách, nebo například o lokální elektrárny částečně vlastněné samosprávou.

Umět se přizpůsobit

V obtížné situaci se nacházejí i firmy, především ty, jejichž výroba je energeticky náročnější. Klíč je efektivní využití elektřiny, investice do nových technologií, snížení spotřeby i nové zdroje, jako je odpadní teplo.

 

Budoucnost je flexibilita

Jedním z dalších důležitých nástrojů je už zmíněná flexibilita. Může nám už dnes, ale zejména v budoucnu pomoct energie využívat a nakládat s nimi mnohem efektivněji než dosud. Znamená totiž schopnost přesunout spotřebu nebo výrobu v čase.

S větším rozvojem obnovitelných zdrojů a nárůstem rozdílů mezi cenami v jednotlivých časech je totiž nutné i výhodné spotřebu v čase přizpůsobit. Tedy nespotřebovávat elektřinu ve chvíli, kdy je jí nedostatek, a naopak ji spotřebovávat, když je jí dost.

Na úrovni jednotlivce by měla flexibilita přinést finanční benefity – za tento posun vám totiž zaplatí agregátor flexibility. Zásadně však může pomoci na úrovni systému. Ve studii, kterou jsme letos zpracovali, jsme ukázali, že pokud bychom v Česku začali řídit flexibilitu, dokážeme snížit potřebu klasických, především plynových zdrojů ve špičkách o 0,9 až 1,3 GW. Nebude tak potřeba tolika záložních zdrojů a mírně se sníží i závislost soustavy na plynu. Pro lepší představu: podobně velký výkon má například nový blok v Dukovanech nebo uhelná elektrárna v Počeradech. Flexibilita by navíc mohla pomoci nahradit fosilní zdroje obnovitelnými. Dokáže přispět ke stabilitě sítě a vyhladit krátkodobé výkyvy obnovitelných zdrojů.

Dobrou zprávou je také to, že flexibilita by umožnila využít energii z obnovitelných zdrojů, která by případně byla navíc. Tím pádem by se nemusela ve větším množství vyvážet nebo jinak omezovat. Konkrétně má domácí síť potenciál navýšit podíl výroby z obnovitelných zdrojů až o 2 % ročně.

 

Pozor na novou závislost

Čeho se v souvislosti s vytvářením budoucí energetické koncepce obávám, je naše závislost na surovinách a výrobních kapacitách obnovitelných technologií. Transformace totiž vyžaduje využití velkého množství nerostných surovin, jako je lithium, grafit, měď, kadmium a mnoho dalších, které v Evropě často netěžíme. A například fotovoltaické panely nebo baterie se kvůli nákladům vyrábějí především v Číně. Tím pádem naše závislost zase narůstá. Transformace energetiky proto bude stát znovu před stejným rozhodnutím, jako tomu bylo u plynu. Budeme poměřovat cenu a naši nezávislost.

Přesto ale věřím, že z této krize nakonec Evropa vyjde energeticky v lepší kondici. Kromě energetické efektivity nám může pomoct digitalizace a moderní technologie na straně spotřeby a obnovitelné zdroje na straně výroby. Budeme potřebovat i další spolehlivé zdroje. Jako tranzitní zdroj měl sloužit plyn, ale to se teď nejeví jako vhodné řešení, takže jaderná energetika zažije nový růst.

 

Trh už nebude takový, jaký jsme znali

Co nás tedy čeká? V krátkém horizontu je zásadní cena plynu – a ta se bohužel odhaduje těžko. Každopádně jsou před námi dvě zásadní zimy a pak by se měla situace pomalu stabilizovat. Počasí ovlivnit nemůžeme, ale jsem docela optimistický, pokud jde o to, jak domácnosti i firmy omezí spotřebu a závislost na plynu. Myslím, že v tomto směru můžeme být ještě na jaře relativně pozitivně překvapeni.

Dlouhodobě předpokládám v průměru spíše pokles cen elektřiny. Zároveň lze ale očekávat velkou volatilitu cen. Nejspíš uvidíme ceny často padat k nule, ale v dobách nedostatku zase naopak vyskakovat vysoko. Trh už nebude takový, jaký jsme znali, ale kdo se bude umět přizpůsobit, ten na tom bude výrazně lépe.

Autor textu

Prokop Čech
hlavní analytik společnosti Nano Energies, kde se zaměřuje na predikce výroby z obnovitelných zdrojů a kvantitativní analýzu moderních energetických řešení.

Témata článku

Digitalizace    //    Energetika    //    EU

Související

Česká solární mizérie

Česká solární mizérie

V solární energetice Česko brutálně zaspalo. Obzvlášť v současné situaci je mimořádně důležité pokusit se ztrátu dohnat. Podaří se to? „Výroky typu ‚my jsme vám to říkali‘ samozřejmě ničemu nepomohou, ale faktem je, že už řadu let varujeme před tím, jak špatné...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.