Více než dvojnásobný pokles, než jaký byl zaznamenaný v důsledku Velké hospodářské krize v první třetině minulého století. Až takové ekonomické náklady můžou lidstvu vzniknout do konce tohoto století jako následek klimatické...

pokračovat ve čtení