Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Eva Jiránková: Co přináší společný projekt KB, SGEF a ČEZ?

29. 12. 2021 | Rozhovory

Eva Jiránková: Co přináší společný projekt KB, SGEF a ČEZ?

29. 12. 2021 | Rozhovory

O tom, jak chce Skupina KB ve spolupráci s ČEZ zjednodušit tuzemským firmám přístup k moderním a udržitelným řešením v oblasti energetiky a zároveň tím zlepšit stav životního prostředí, jsme si povídali s Evou Jiránkovou, obchodní ředitelkou SG Equipment Finance (SGEF).

Co je hlavním cílem společného projektu SGEF, KB a ČEZ?    
Zjednodušit firmám, státním institucím či regionálním celkům přístup k energii z obnovitelných zdrojů. SGEF, stejně jako Komerční banka i ČEZ, bere výzvu ke snižování emisí CO2 s respektem, a proto klade stále větší důraz na takové financování, které klientům umožní pořídit aktiva podporující uhlíkovou neutralitu a snižující energetickou náročnost výrobních procesů. Abychom klientům mohli nabízet komplexní řešení, hledali jsme spolehlivé a silné partnery.

S touto vizí vznikl nápad na energii jako službu, který nás všechny natolik oslovil, že jsme okamžitě začali vyvíjet nový produkt. Mnohdy to nebylo lehké, ale o to inspirativnější.

Partneři budou v rámci projektu společně zajišťovat fotovoltaické instalace pro firmy či obce. Jak přesně bude služba fungovat?
Řešení, které společně s ČEZ ESCO nabízíme, je instalace solárních panelů na střechy výrobních hal, administrativních či logistických center, a to bez jakékoliv vstupní finanční investice ze strany klienta. Tento produkt je vhodný pro společnosti vlastněné státem či soukromým vlastníkem, případně krajem, pro domácnosti není určen. 
ČEZ ESCO naprojektuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) na klíč a SGEF ji bude financovat. Poté ČEZ ESCO instalaci provozuje a s klientem uzavře smlouvu o dodávce elektrické energie. Firma tedy do instalace solárních panelů nic neinvestuje, ale platí až za vyrobenou elektrickou energii formou měsíční splátky. Ta je kalkulována tak, aby byla srovnatelná nebo nižší než cena běžné elektrické energie z distribuční sítě, a kromě odebrané energie zahrnuje také financování, provoz a pojištění. Energie jako služba tak zákazníkovi snižuje celkové náklady na elektrickou energii a nenavyšuje jeho provozní náklady.

Řešení je vhodné pro objekty s odběrem elektřiny 50 MWh/rok a více. Jediné, co klient pro jeho získání musí udělat, je mít právo výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, ve které sídlí či podniká. 

Kdybyste tedy měla shrnout hlavní výhody pro klienty?
Především to, že klient nepotřebuje žádné vstupní investice, odpadají mu starosti s administrativou a provozem a také že fotovoltaickou elektrárnu instaluje společnost ČEZ ESCO, která se stará rovněž o následný provoz a servis. Klient platí pouze za odebranou elektřinu, která je levnější než ze sítě, a měsíční splátka kromě odebrané elektřiny zahrnuje financování, provoz a pojištění. Fotovoltaická elektrárna má životnost delší než třicet let, majetkem klienta se stane po patnácti letech, a to za 1 korunu. Klient díky tomu všemu šetří peníze, čas a životní prostředí.

Zákazník by měl platit jen za odebranou elektřinu. Jakou úsporu oproti elektřině odebírané ze sítě by to jednotlivým skupinám mohlo přinést?
Toto se nedá jednoduše paušalizovat. Konkrétní úspora závisí na velikosti instalace a instalovaném výkonu a pohybuje se mezi 17 a 35 procenty.

Eva Jiránková

Eva Jiránková

obchodní ředitelka SG Equipment Finance

David Formánek: S prodejem společného produktu s ČEZ máme ambiciózní cíle

„Když nás oslovil ČEZ, který hledal finančního partnera pro svůj inovativní projekt, viděli jsme v tom skvělou příležitost propojení dvou velkých společností a možnost vytvoření nového, zcela unikátního produktu na trhu. Jasně totiž vnímáme rostoucí zájem firem o komerční instalace FVE v rámci svých podnikových provozů. Nicméně zdlouhavost celého realizačního projektu s využitím dotací staví řadu z nich před rozhodnutí pořídit instalaci formou samotného úvěru či v kombinaci s vlastními prostředky. Právě na to reaguje společný projekt KB, SGEF a ČEZ ESCO.

V oblasti prodeje tohoto produktu máme ambiciózní cíle a věříme, že tím přispějeme ke snížení produkce CO2, většímu využívání zelené energie a také ke spokojenosti klientů. Prakticky hned od oznámení spolupráce zaznamenáváme jejich velký zájem. Předpokládáme, že půjde zejména o společnosti, které mají ve svých závazcích omezovat uhlíkovou stopu, dále firmy, které řeší úspory nákladů a např. FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm jim může pomoci vykrývat energetické špičky.

Naše nabídka je pochopitelně zajímavá především pro společnosti, které disponují velkými halami s enormní potřebou chlazení, např. v potravinovém průmyslu. Zde je zejména v létě symbióza mezi potřebou chlazení a výrobou potřebné energie ze slunce téměř dokonalá. Prvním projektem, na kterém společně pracujeme, je fotovoltaická elektrárna na střeše závodu Škoda Auto,“ uvádí David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

David Formánek

David Formánek

člen představenstva Komerční banky

ČEZ: Do roku 2030 chceme postavit nebo provozovat FVE o výkonu 300 MW

„Střešní instalace na objektech zákazníků Komerční banky jsou součástí celkového cíle ČEZ ESCO v tomto segmentu,“ říká tiskový mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier. Společnost chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků FVE o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků.

Kromě instalací střešních elektráren už probíhá intenzivní spolupráce Komerční banky a ČEZ také v dalších oblastech. Firma ČEZ ESCO například začala Komerční bance dodávat tzv. zelenou elektřinu, v pobočkách banky zprovoznila dvanáct dobíjecích wallboxů pro elektromobily a o dalších instalacích se jedná. Výhodu v podobě jednoho solárního panelu zdarma nabídne ČEZ také zákazníkům Komerční banky z řad domácností.
Martin Schreier doplňuje, že se dále připravuje také třeba nabídka instalace obnovitelných zdrojů pro zákazníky Komerční banky, vyhodnocení celkové uhlíkové stopy banky a strategie jejího snižování či partnerství pro financování dekarbonizace českého teplárenství a těžkého průmyslu při naplňování Zelené dohody pro Evropu.

Martin Schreier

Jan Schreier

tiskový mluvčí skupiny ČEZ

Témata článku

Energetika    //    Udržitelnost

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.