Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Jako jediní poskytujeme firmám kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování

13. 12. 2022 | Rozhovory

Jako jediní poskytujeme firmám kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování

13. 12. 2022 | Rozhovory

O tom, jak se firmám v České republice daří zvládat současnou mimořádně obtížnou situaci, jsme si povídali s Davidem Formánkem, členem představenstva Komerční banky a vrchním ředitelem Corporate and Investment Banking.

Na firmy v České republice v posledních zhruba třech letech dopadá jedna rána za druhou. Jak situaci v této době zvládají klienti Komerční banky z firemního sektoru?

Předně musím konstatovat, že bankovní sektor je s tím firemním na jedné lodi a čelí stejným problémům a výzvám, které přinášejí poslední roky. Je nutné si ale uvědomit, že předchozí pandemická krize je odlišná od té současné energetické. Troufám si říct, že v období pandemie, kdy byla téměř utlumena celosvětová ekonomická aktivita, banky ve spolupráci se státem podržely tuzemské firmy a prokázaly svou schopnost být silnými a stabilními partnery v těžkých dobách. Po této krizi se začátek letošního roku nesl v duchu silného oživení ekonomické aktivity, kdy firmy nastartovaly své odložené investice a začaly opět fungovat narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy.

To se ale bohužel rychle změnilo…

Ano, toto období mělo takříkajíc „jepičí život“, protože rozjíždějící expanzi zasadila další ránu energetická krize způsobená válkou na Ukrajině. Výsledkem je rostoucí inflace (a tím i vzrůstající úrokové sazby), což snižuje poptávku po investičním financování. Naopak se zvýšila poptávka po krátkodobém financování, tažená zejména zvýšenou potřebou provozního financování kvůli nárůstu cen materiálových vstupů, kvůli zmiňovaným cenám energií či potřebě držet vyšší míru zásob. Za první polovinu roku se zatím u firem neprojevil zásadní problém se splácením jejich závazků. Jsme ale na prahu období, kdy se zvýšené náklady na energie začnou projevovat v plné míře. Proto jsme s managementem jednotlivých firem téměř v každodenním kontaktu a aktivně s nimi jejich situaci řešíme. Nástroje, které jsou k dispozici v podobě úspor, aktivace rezerv, vyšší efektivity, posílení provozního financování atd., fungují, ale za předpokladu, že se pohybujeme v prostředí, kde aktuální energetické vstupy nejsou dlouhodobě mimo realitu.

Představitelé AMSP ČR jako zástupci největšího podnikatelského segmentu v České republice poslali vládě koncem srpna dopis, v němž mj. tvrdí, že řada firem dnes bojuje o přežití a že o jejich osudu rozhodnou už příští měsíce. Jak by podle vás měla být nastavena opatření, která by tuzemským firmám účinně pomohla zvládnout současnou bezprecedentní situaci?

Aktuálně vláda ČR schválila podobu zastropování cen elektřiny a plynu pro obyvatelstvo, ale i pro podnikatele a menší a střední firmy.

Můžeme se bavit o nastavené výši stropu, zda nemohla být ještě níže, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že každé takovéto opatření je velkou zátěží pro státní rozpočet. Osobně bych se přiklonil i k doplnění určitého motivačního prvku s cílem motivovat ke snížení spotřeby energií tím, že by zastropované ceny platily pouze třeba pro 80 až 85 % průměrné předchozí spotřeby.

A pokud jde o velké firmy?

Tam je ta otázka složitější a těžko se hledá řešení, které bude vyhovovat všem (nebo alespoň většině) a současně nezpůsobí další enormní zvýšení státního dluhu. Nemůžeme čekat, že tato pomoc pokryje vše, ale mohla by snad zabránit těm nejhorším problémům.

Určitě je nezbytné, aby se v nejvyšší možné míře využily i vnitřní rezervy každé domácnosti a firmy v oblasti maximalizace úsporných opatření tak, aby se spotřeba energií snížila.

David Formánek říká

„České firmy se na nezbytné změny připravují a snaží se včas zachytit budoucí trendy.“

Ve zmiňovaném dopise AMSP také požaduje, aby vláda zajistila elektrickou energii za přijatelnou cenu, a to třeba i za cenu stažení se z lipské burzy. Byl by to podle vás správný krok?

Je fakt, že například srpnové extrémní ceny, kdy se elektřina obchodovala i za ceny nad 1 000 eur za megawatthodinu, byly odtržené od reality. Obchodovalo se zároveň s velmi nízkými objemy, nicméně tyto ceny měly neblahý vliv na všechny účastníky energetického trhu. Aktuálně jsme v oblasti elektřiny soběstační, ale nakupujeme plyn, ropu a další komodity a potřebujeme být věrohodnou součástí celého evropského trhu. Je tedy velmi potřebné najít celoevropské řešení, jak pravidla pro obchodování s elektřinou nastavit.

Pokud odhlédneme od vysokých cen energií, které jsou momentálně pro české firmy asi největším problémem, negativní dopady se mohou kumulovat i kvůli dalším potížím, s nimiž se společnosti potýkají dlouhodobě. Vidíte takové překážky v sektoru podniků, nebo i na základě vaší interakce s klienty?

Zde platí to okřídlené úsloví, že z krize vyjdete silnější. Ta uplynulá byla pro řadu firem impulsem pro investice související s digitalizací obchodních procesů, automatizací výroby či s převáděním byznysu do online prostředí. V tomto ohledu Komerční banka hraje významnou roli při financování těchto investic, včetně zprostředkování vhodných dotačních pobídek z národních či evropských zdrojů prostřednictvím naší dceřiné společnosti KB Advisory.

Není to pouze o financování, Komerční banka nabízí firmám celý ekosystém digitálních bankovních nástrojů či technologických služeb, např. v oblasti e-commerce, které pomáhají firmám při transformaci jejich byznysu.

Připomněl jste známé rčení, podle kterého je každá krize zároveň příležitostí. Vidíte v současné době takovou příležitost, resp. příležitosti, ve firemním sektoru?

Ano, téměř všechny firmy pod tlakem cen přehodnocují své hospodaření s energiemi, přičemž zateplení a energetický management je již téměř standardem. Pravda je, že u energeticky náročných, zejména průmyslových provozů je tento prostor limitován. Nicméně si myslím, že se zde vytvoří příležitost pro razantnější nástup nových technologií a s nimi souvisejících komponent či infrastruktury v oblasti energetiky, dopravy, stavebnictví či cirkulární ekonomiky.

Jakou roli v tuto chvíli může a měl by sehrát finanční sektor? Podniká či připravuje něco v tomto smyslu Komerční banka?

Finanční sektor hraje nejen při zvládnutí této situace zásadní roli. Nejde pouze o financování investic souvisejících se změnou energetického mixu firemních klientů, ale i o poradenství a související služby, které může konkrétně Komerční banka nabídnout.

Už řadu let poskytujeme klientům ze soukromého či veřejného sektoru prostřednictvím naší společnosti KB Advisory poradenské služby v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů či dotací. Právě naši energetičtí specialisté pomáhají klientům s řešením aktuálně žhavých témat, jako je omezení závislosti na plynu, s návrhem energeticky úsporných opatření nebo využitím OZE.

V létě se součástí Skupiny Komerční banky stala přední poradenská společnost v oblasti energetiky a životního prostředí ENVIROS, která za svou téměř třicetiletou existenci pomohla cca 2 500 klientům z více než padesáti zemí světa zrealizovat přes 4 000 projektů právě v oblasti optimalizace energetického hospodářství, obnovitelných a inovativních energetických zdrojů, úspor energie, minimalizace odpadu či oběhového a bezuhlíkového hospodářství.

Tímto spojením jsme se tak stali jedinou bankou, která je schopna poskytnout firmám kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování. Z tohoto spojení tak mohou profitovat společnosti, které se aktivně rozhodly eliminovat dopady současné energetické krize na svůj byznys či provoz.

David Formánek říká

„Troufám si říct, že v období pandemie, kdy byla téměř utlumena celosvětová ekonomická aktivita, banky ve spolupráci se státem podržely tuzemské firmy a prokázaly svou schopnost být silným a stabilním partnerem v těžkých dobách.“

Tuzemské firmy podle odborníků v příštích letech zásadně poznamená Green Deal, což ve spojení s probíhající digitalizací a automatizací významně zasáhne celou ekonomiku a společnost. Například experti společnosti McKinsey prohlásili pro Hospodářské noviny, že soukromé sektory, které pokrývají dvě třetiny naší zaměstnanosti a ekonomiky, budou muset být do roku 2030 radikálně transformované anebo transformaci alespoň začít. To je opravdu velmi brzo. Jak je podle vás český firemní sektor na tyto změny připravený?

Souhlasím s tím, že nás čekají velké změny, které s sebou přinesou další technologický rozvoj. Green Deal je nutnost, abychom zachovali planetu obyvatelnou i pro další generace. Současná situace potřebné změny spíše akceleruje. Musíme se všichni připravit na fakt, že díky digitalizaci, robotizaci a dalším trendům spousta tradičních pracovních pozic zanikne, budeme se muset učit novým věcem a čelit mnoha výzvám. Při jednáních se zástupci českých firem, které financujeme, vidím, že se na změny připravují a snaží se včas zachytit budoucí trendy.

Osobně považuji za nutné, abychom se v rámci chystané transformace dostali do situace, kdy budeme schopni světu nabídnout sofistikované produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou a posuneme se z té dosud často diskutované role „montovny Evropy“.

Věřím, že stále máme spoustu chytrých a šikovných lidí a budeme schopni potřebné změny realizovat a upevnit si pozici ekonomicky rozvinuté země.

Témata článku

Energetika    //    Green Deal    //    Válka

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.