Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Jitka Haubová: V KB chceme sami věřit, že udržitelnost je životní styl

17. 11. 2020 | Rozhovory

Jitka Haubová: V KB chceme sami věřit, že udržitelnost je životní styl

17. 11. 2020 | Rozhovory

Jedním z nejvýznamnějších globálních trendů poslední doby je snižování ekologické zátěže na naší planetě. Tento proces se logicky dotkne prakticky všech oblastí života, bankovnictví nevyjímaje. Nejen o udržitelnosti a zelené transformaci jsme hovořili s Jitkou Haubovou, nedávno jmenovanou členkou představenstva společnosti.

Evropa chce do roku 2050 vytvořit klimaticky neutrální hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů, budou zde stovky miliard dotačních a záručních programů. Jak v této souvislosti vnímáte roli bankovního sektoru?
V Société Générale a Komerční bance toto vnímáme jako strategickou prioritu na úrovni generálního ředitele.Protože banky mají v této transformaci nezastupitelnou pozici. Mohou totiž řádově znásobit potřebné zdroje, a tím zmírnit ekonomické ztráty vzniklé záplavami, suchem či erozí půdy. Zároveň zabezpečují ekonomický chod světa, tak jak ho dnes známe.

Podle odhadů bude v ČR na podporu a oživení z evropských fondů pro roky 2020–2026 alokováno zhruba 182 miliard Kč z Národního plánu obnovy, další desítky miliard z jiných EU programů. Do jakých oblastí především by tyto peníze měly být investovány?
Priority reflektují připravovanou legislativu, takže 37 % výdajů má podporovat klimatickou transformaci, pětina půjde do digitálních iniciativ. Části zelené a udržitelné transformace by se měla dotýkat jak udržitelná doprava, protože efektivní logistika a silniční doprava mají zásadní dopad na životní prostředí a emise CO2, tak zároveň přechod z uhelných zdrojů představujících dnes významnou část vyrobené energie. Český průmysl je stále energeticky nesmírně náročný, proto jsou úspory energie, zateplování budov, nové technologie či osvětlení dalším klíčovým vstupem. Teplárenství musí projít revizí, abychom přispěli k celkovému EU závazku. Budování infrastruktury na elektroauta je dalším kamínkem do skládačky.

Projevuje se tento významný evropský a věřme, že i celosvětový proces také v Komerční bance?
Jednoznačně. Můžeme ovšem dělat víc pro to, abychom se stali nejzelenější bankou na trhu. Chceme, aby si nás klienti i právě proto vybírali, aby si nás ještě více vážili investoři a my sami abychom věřili, že udržitelnost není přetvářka, ale postoj, strategie a způsob života. Proto je také Komerční banka jako první česká banka od roku 2018 součástí jednoho z hlavních světových indexů společensky odpovědných firem, kterým je FTSE4Good Index Series. V červnu 2020 jsme svoji pozici v indexu ještě vylepšili. Demonstrujeme tak mezinárodní úroveň kvality péče o životní prostředí, sociální oblast i řízení rizik.

Proč je podle vás index uznávaný?
Jednak je vlastníkem společnosti FTSE Group, která index provozuje, londýnská burza, tedy London Stock Exchange. A pak měření toho, jak jsou zúčastněné společnosti aktivní v přístupu k ochraně životního prostředí a jak si udržují vysokou úroveň v oblasti sociální i v oblasti firemního řízení, je prováděno na základě globálně uznávaných standardů. Index FTSE4Good je jedním z nástrojů pro investory, kteří chtějí sladit své portfolio s vlastními hodnotami a usilují o investice do společností, které splňují vysoké standardy udržitelného podnikání.

Řekla jste, že Komerční banka může dělat víc, aby jasně deklarovala, že udržitelnost je životní styl. Co tedy dalšího na tomto poli děláte?
Například naše dvě hlavní administrativní budovy v Praze získaly prestižní energetické certifikáty BREEM a LEED, které potvrzují jejich energetickou úspornost z komplexního hlediska. Tedy jak se podílí na emisi skleníkových plynů, jejich vliv na znečištění, nakládání s odpady, management pozemku atd.

Jasně také ukazujeme, že nám není jedno, kam putují peníze z úvěrů. Už před časem jsme se přihlásili k principům odpovědného financování a neposkytujeme bankovní ani finanční služby firmám na tzv. seznamu vyloučených činností. Patří sem mimo jiné těžba a spalování uhlí, export zbraní a vojenských zařízení do kontroverzních zemí nebo válečných zón apod. Implementace tohoto systému přispěla k naplnění principů odpovědného bankovnictví, které byly přijaty na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku 23. září 2019, a také podporuje dlouhodobou udržitelnost podnikání celé Skupiny KB.

Zelená témata se projevují i v každodenním chodu banky, že?
Ano, snažíme se eliminovat naši ekologickou stopu například tím, že jsme významně snížili spotřebu papíru a plastů. V administrativní části banky až 38% odstraněním nepotřebných tisků a digitalizací. Takových věcí je samozřejmě víc. Ráda bych zmínila ještě jednu zajímavou novinku. Sedm gramů CO2 uspoří naše nová studentská platební karta, která je plně recyklovatelná. Je skvělé, že takto uvažuje až 55 % ze sedmi tisíc studentů středních škol.

Strategické dokumenty Evropy lze nicméně vnímat daleko šířeji než to, o čem jsme doteď mluvili. Souhlasíte s tím? Ano, jsem přesvědčena, že k udržitelnosti patří i role v krizových situacích. Jako infrastrukturální banka jsme zvládli zabezpečit platby, výběry a toky peněz, zkrátka nezbytný provoz. Bez toho by byl život v karanténě nemyslitelný, nemohli bychom zaplatit za zboží, ekonomika by přestala fungovat. To se nestalo. A v těchto dnech si to znovu prověříme.

Jitka Haubová

Od června 2020 je členkou představenstva KB a také vrchní provozní ředitelkou. Vystudovala VŠE v Praze, obor finance a účetnictví, absolvovala studium finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti. Začátek její profesní kariéry je spojen s vládní agenturou na podporu exportu CzechTrade, kde později zastávala také pozici generální ředitelky. Několik let byla spoluvlastníkem rodinné kavárny a restaurace. V Komerční bance působí od roku 2006, kdy nastoupila do odboru Trade finance. Od roku 2012 zastávala různé manažerské pozice v korporátním a municipálním bankovnictví, které poslední čtyři roky řídila.

Témata článku

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.