Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Klientům nově nejen poradíme, jaké změny v oblasti energetiky udělat, ale také jak je financovat

6. 01. 2023 | Rozhovory

Klientům nově nejen poradíme, jaké změny v oblasti energetiky udělat, ale také jak je financovat

6. 01. 2023 | Rozhovory

Komerční banka se letos v létě stala 100% vlastníkem společnosti ENVIROS, tuzemského lídra v oblasti energetického poradenství. Proto jsme se zeptali Jaroslava Vícha, ředitele společnosti ENVIROS, a také Jana Hanuše z KB Advisory na to, co všechno by tohle spojení mělo přinést.

Komerční banka informovala o akvizici společnosti ENVIROS v polovině července. Od té doby sice zatím uplynula jen krátká doba, ale přesto: Jak oba hodnotíte to, co se zatím z hlediska propojování ENVIROS a KB Advisory povedlo?

J. H.: Propojení hodnotíme velmi pozitivně. Pro spojení se společností ENVIROS jsme se rozhodli především pro jejich vysokou odbornou kvalitu a zkušenosti z klíčových oborů energetiky a životního prostředí. V současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom se vzájemně poznali a maximálně těžili z tohoto potenciálu.

J. V.: Pro nás propojení s bankou znamená nový rozměr služeb, které umíme klientům nabídnout, nové potenciální klienty a samozřejmě řadu nových kolegů. Od prvních týdnů pochopitelně pracujeme i na propojení z provozního hlediska.

Export Journal komentuje

„Klienti Komerční banky často netuší, že banka umí nabídnout energetický či vodní audit nebo poradit se strategii ESG.“

Jak to funguje v praxi? V tiskové zprávě jste mimo jiné uvedli: „Cílíme také na užší propojení poradenských služeb a financování například v oblasti energetických úspor nebo certifikace budov.“ Co přesně to znamená?

J. H.: Na hodnocení našeho propojení je z tohoto pohledu ještě brzy. Nicméně očekáváme, že klientům budeme schopni poradit nejen v tom, jaké změny v oblasti energetiky udělat, aby uspořili a snížili svoji uhlíkovou stopu, ale také jak navrhovaná opatření financovat. A to buď pomocí dotací, nebo úvěrového financování. To je naše silná stránka, tedy že klienti získají renomovaného finančního partnera pro další rozvoj směrem k udržitelnějšímu byznysu, který jim pomůžeme naplánovat. Certifikace budov je také velmi zajímavou oblastí, ať už například plánujete investovat do rozšíření svého podniku a stavět, nebo chcete certifikovat stávající budovy, protože je to součástí vaší strategie udržitelnosti. Experti ve společnosti ENVIROS umí v obou případech poradit s certifikací BREEAM a Komerční banka umí návazně takové investice financovat Zeleným úvěrem. To je to praktické propojení.

Jakou výhodu(y) vlastně klientům spojení Komerční banky a společnosti ENVIROS přináší? Tedy kromě skutečnosti, že mají de facto všechno, tedy jak poradenství, tak financování, „pod jednou střechou“?

J. V.: Klienti Komerční banky často netuší, že banka umí nabídnout energetický či vodní audit nebo poradit se strategií ESG, a to je ta výhoda, kterou klienti banky získali. Kvalitní environmentální a energetická strategie firmy zároveň znamená i snížení rizika v oblasti udržitelnosti, což koneckonců zajímá i banky při financování.

J. H.: Přesně tak, všechny banky se budou muset klientů ptát, co v oblasti udržitelnosti dělají, posuzovat jejich rizikovost z hlediska udržitelnosti. Komerční banka umí navíc těm, kdo mají jasné ESG cíle nebo plánují konkrétní zelené investice, nabídnout lepší podmínky financování. Věříme, že klienti společnosti ENVIROS budou moci dosáhnout na úvěry vázané na cíle udržitelnosti nebo zelené investiční úvěry, které jsou výhodnější.

Pane Hanuši, v tiskové zprávě jste rovněž uvedli, že ENVIROS působí také jako nezávislý poradce pro financování energeticky úsporných projektů a projektů obnovitelných zdrojů. Jak si dnes mohou být klienti jistí, že práce společnosti ENVIROS (tzn. výsledky analyzování potřeb jednotlivých klientů a z toho vyplývající doporučení) není ovlivněná tím, že jeho vlastníkem je Komerční banka, jejímž cílem je pochopitelně financování projektů?

J. H.: V posouzení energeticky úsporných projektů jde zejména o porovnání a výběr vhodné technologie, vyhodnocení předpokládaných nákladů na investici a její provoz a samozřejmě o srovnání a vyhodnocení energetických úspor různých variant. Klient se může rozhodnout, jaké financování a od koho využije. Hodnocení rizik bankou podléhá přísné regulaci ČNB, takže není možné, a není to ani v zájmu banky, financovat nevýhodná řešení. Zájmy banky, klienta i společnosti ENVIROS tady vidím jasně v souladu.

Pane Víchu, jak byste na základě svých zkušeností zhodnotil současný stav, pokud jde o energetickou efektivitu a environmentální šetrnost významných firem a institucí ve střední Evropě? Například jak velká část těchto firem je podle vašeho odhadu schopná dostát těm nejpřísnějším standardům, v čem mají podniky z tohoto hlediska největší rezervy a jak si v tomto srovnání vedou tuzemské firmy, popřípadě zda mají rezervy způsobené nedostatkem finančních zdrojů atd.

J. V.: I ve střední Evropě se už přístup firem změnil. Přes prvotní nedůvěru a pesimismus v otázkách udržitelnosti, jejichž hlavní součástí energetika a environmentální šetrnost je, se posouváme k proaktivitě. Současná energetická krize a strmý růst cen energií je dalším a určitě nejzásadnějším impulzem pro změnu. Udržitelnost byla dříve doménou zejména nadnárodních společností, ale dnes i české podniky, které jsou součástí globálních dodavatelských řetězců, pociťují tlak svých odběratelů ať už na dekarbonizaci, nebo komplexní vykazování ukazatelů udržitelnosti. Proto začínají uvažovat nebo rovnou realizovat opatření, která jim zajistí konkurenceschopnost i do budoucna.

Nedostatečné financování z mého pohledu limitem není. Pro řadu oblastí se nabízí dotační financování, které klienti mohou využít. Je potřeba mít ale připravené projekty a umět o dotaci správně požádat, což je také naší výhodou, to umíme také nabídnout. Pokud se jedná o bankovní financování, klienti samozřejmě musí projít klasickým posouzením spojeným se žádostí o bankovní úvěr, ale jinak nevidím na trhu žádnou bariéru.

Jaroslav Vích

CEO
ENVIROS, s.r.o.

Jan Hanuš

Jednatel KB Advisory
Komerční banka a.s.

Témata článku

Ekonomika    //    Energetika

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.