Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Co covid-19 naučil světový byznys? Zaměřit se na ESG faktory

17. 11. 2020 | Koktejl

Co covid-19 naučil světový byznys? Zaměřit se na ESG faktory

17. 11. 2020 | Koktejl

Společnost Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), provozovatel hongkongské burzy, před časem publikovala rozsáhlou analýzu zaměřenou na to, jak pandemie nového koronaviru mění podnikání, pokud jde o vytváření efektivnějších strategií budoucnosti. Podle autorů především zdůraznila význam posilování faktorů udržitelnosti a ESG v obchodních plánech firem. ESG, z anglického Environmental, Social and Governance, je vlastně soubor standardů, které dnes mimo jiné při hledání potenciálních investic ve firmách zkoumají sociálně uvědomělí investoři.

V této souvislosti autoři poukazují také na koncept tzv. zainteresovaného kapitalismu (stakeholder capitalism), jehož význam podle nich události první poloviny letošního roku zcela jasně ukázaly a zároveň podtrhly důležitost jeho podpory. Jde o systém, ve kterém korporace sledují nejen zájmy akcionářů, ale i zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců či místních komunit a v němž je tedy kladen důraz na potřebu vyváženého přístupu k ziskům, komunitě a udržitelnosti.

Podniky s vysokým počtem zaměstnanců čelí zvýšeným rizikům pro zdraví a bezpečnost. Tyto organizace mají podle autorů zásadní sociální povinnost na situaci reagovat, a to nejen pro blaho svých zaměstnanců, ale i celé společnosti. Takže odpovědné hongkongské firmy, kromě toho, že např. přijaly opatření, díky nimž omezily přenos viru od zaměstnanců k zákazníkům, také třeba investovaly do bezpečnostních opatření v rámci místní podnikatelské komunity. Na pandemii byly de facto připravené už v době, kdy ještě o covidu-19 nikdo nevěděl. A to v důsledku sociálních nepokojů, které v zemi dlouhodobě panovaly. Mnoho z nich totiž bylo nuceno kvůli nim aktualizovat plány na udržení kontinuity v podnikání, také si ujasnit svou roli, kterou hrají v komunitě, a zároveň revidovat postupy pro řešení problémů. Fakt, že téměř osmimilionový Hongkong k začátku září eviduje necelých pět tisíc nakažených koronavirem a z toho necelou stovku zemřelých, pak jistě o lecčems vypovídá.

Autoři vyjadřují přesvědčení, že pandemie zvedne novou vlnu zájmu o ESG kritéria a také o jejich osvojování. „Díky začlenění těchto principů do obchodní strategie budou firmy agilnější a lépe připravené přizpůsobit se náhlým změnám, ať už jde třeba o přerušení dodavatelského řetězce, nebo o okamžitou potřebu zaměstnanců pracovat z domova,“ uzavírají autoři studie.

Témata článku

Covid-19    //    Udržitelnost    //    Zajímavosti

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.