Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

EGAP Plus poskytne exportérům nové možnosti úvěrového financování

12. 12. 2022 | Export

EGAP Plus poskytne exportérům nové možnosti úvěrového financování

12. 12. 2022 | Export

Aby se čeští vývozci dokázali vyrovnat s problémy, které přináší ruská válka na Ukrajině, zákonodárci připravili novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

V několika článcích jsme psali o tom, jak se čeští exportéři po ztrátě východních trhů intenzivně snaží hledat nová odbytiště. A to pochopitelně i v teritoriích, kde s sebou obchodování nese vyšší míru rizika, jako je třeba Střední Asie nebo Afrika. Mezi firmami zasaženými negativním vývojem je také řada výrobních podniků, které často musejí investovat do úpravy a modernizace svých výrobních programů. Nebo je postihují krátkodobé výpadky likvidity a potřebují tedy úvěry na provoz či na investice do snižování energetické náročnosti, zvyšování ekologizace provozů, výroby atd. A bez státních záruk mnohdy na takové úvěry nedosáhnou.

Podnikatelé proto už poměrně dlouho říkají, že potřebují, zejména od institucí, jako je úvěrová pojišťovna EGAP, flexibilní nástroje k okamžitému použití. Také je podle nich nezbytné, aby EGAP disponoval dostatečně vysokými pojistnými limity pro konkrétní trhy. A budou to potřebovat třeba i ve chvíli, kdy skončí válka na Ukrajině a začne probíhat její obnova.

V této souvislosti byl často zmiňován program Covid Plus, který tuzemským firmám pomohl zvládnout bezprecedentní šoky, k nimž na trzích došlo v důsledku pandemie. Především tím, že jim umožnil získat potřebné úvěry, na které by zasažené společnosti bez tohoto programu a záruk EGAP vydávaných na jeho základě nedosáhly. Tento program teď posloužil českým zákonodárcům prakticky jako mustr pro pomoc firmám v současné krizi.

 

Program i pro menší firmy

Zákonodárci koncem listopadu dokončili legislativní proces, na jehož základě vstoupila v platnost novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Pro exportéry to znamená možnost využívat nový program nazvaný EGAP Plus, který jim v první řadě umožní získat úvěrové financování se zárukou EGAP. Celková částka úvěrů na jednoho příjemce, na niž bude záruka poskytnuta, nesmí překročit 15 procent průměrného celkového ročního obratu příjemce za poslední tři uzavřená účetní období.

Dlouho diskutovaným tématem bylo to, jak bude nastaven souběh s předešlými covidovými programy (Covid Plus, Covid III a další). Výsledek je takový, že čerpání těchto předchozích programů nebrání poskytnutí úvěru v rámci nového programu EGAP Plus. „Pokud ovšem podnikatel čerpá úvěr v rámci covidových programů, maximální výše jeho úvěru v programu EGAP Plus bude o to nižší,“ upozorňuje Ondřej Bartoň, advokát ve společnosti White & Case.

Zároveň již bylo zveřejněno i nařízení vlády, které zakotvuje program EGAP Plus a stanovuje jeho důležité parametry, jako jsou například typy firem, které ho mohou využít, co k tomu potřebují atd. EGAP Plus je strukturovaný stejně jako jeho předchůdce, ovšem s několika rozdíly. Nařízení vlády říká, že je určen firmám, které mají sto a více zaměstnanců – týká se tedy i segmentu středních firem. (Oproti tomu Covid Plus mohly využít jen podniky s 250 a více zaměstnanci). Odměna hrazená EGAP za vystavení záruky bude stejná jako v případě programu Covid Plus. Jak ale podotýká Ondřej Bartoň, tato odměna bude pro menší firmy poloviční. Maximální částka úvěru pak je 1,2 miliardy oproti 2 miliardám v programu Covid Plus.

„Jelikož bude k těmto úvěrům poskytovat záruku EGAP, dává to bankám širší možnosti financování,“ upozorňuje Ondřej Bartoň. „Takže i tam, kde by už firma normálně byla u dané banky na svém kreditním limitu, dává program možnost dosáhnout na dodatečné financování, samozřejmě při splnění jeho podmínek. Zástupci firem by se proto neměli bát se na banky obracet.“

Export Journal komentuje

„I tam, kde by už firma normálně byla u dané banky na svém kreditním limitu, může díky záruce EGAP dosáhnout na dodatečné financování.“

Nový pojem exportně orientovaných podniků

Důležitou změnou, kterou novela přináší, je také rozšíření záběru podpory pro export. Ta se nebude vztahovat pouze na jednotlivé exportní smlouvy a transakce, ale i na oblast růstu exportního potenciálu. Rozšíření zákona o pojem exportně orientovaných podniků nabídne podle Svazu průmyslu a dopravy možnost získat podporu státu v oblasti růstu vývozního potenciálu, mezinárodní konkurenceschopnosti a získávání nových vývozních kontraktů díky komplexnějšímu přístupu státní podpory.

Bude k tomu docházet prostřednictvím financování např. investic a modernizace výrobních kapacit, materiálového předzásobení nebo třeba snížení energetické náročnosti a zvýšení ekologizace výroby. Jak k tomu dodává Ondřej Bartoň, toto ustanovení se propisuje i do zmíněného vládního nařízení, které k tomu stanoví pevné kritérium. Exportérům stačí prokázat, že podíl jejich vývozu dosahuje minimálně 25 procent obratu firmy. To lze prokázat i nepřímo, pokud je podnik dodavatelem exportéra, který toto kritérium plní. Díky tomu mohou program využít i společnosti, které samy přímo neexportují.

 

Až bude připravena dokumentace

Kdy tedy budou moci společnosti program EGAP Plus začít využívat? Ondřej Bartoň vysvětluje, že kromě zveřejnění vládního nařízení EGAP společně s Českou bankovní asociací připravuje i nezbytnou smluvní dokumentaci, která se vztahuje k programu. Ta aktuálně vzniká.

„U předchozího programu Covid Plus bylo nejsložitější právě toto počáteční období, než se dokumentace k produktu mezi bankami a EGAP usadila. V tomto případě už by to ale mělo být výrazně jednodušší a rychlejší,“ myslí si Ondřej Bartoň. Samotné podávání a vyřizování žádosti by podle něj pro firmy nemělo být v porovnání s běžným úvěrovým procesem nijak zvlášť náročné. Především proto, že podniky se sto a více zaměstnanci už většinou mají v tomto směru velké zkušenosti.

Program EGAP Plus je sice důležitým, ovšem pouze krátkodobým řešením. Jeho platnost je stanovena do konce příštího roku, a pokud nedojde k prodloužení, nebude následně možné v jeho rámci poskytnout další úvěry. Jak tedy konstatovali zástupci Svazu průmyslu a dopravy, program nepřináší dlouhodobý koncept pro úpravu efektivní podpory českého exportu. Ten je ovšem podle nich potřebný, a proto prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák odeslal ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi dopis, ve kterém zdůrazňuje požadavek na vznik pracovní skupiny, která by novelizaci zákona, případně návrh nového zákona připravila.

Ondřej Bartoň

advokát ve společnosti White & Case,
která je partnerem této rubriky

Témata článku

Export    //    Ukrajina    //    Válka

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.