Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Inovační prostředí dostává novou dynamiku

17. 11. 2020 | Názory a zkušenosti

Inovační prostředí dostává novou dynamiku

17. 11. 2020 | Názory a zkušenosti

Český export, tak jako prakticky všechny oblasti společnosti, letos prochází mimořádnou zatěžkávací zkouškou. Jak vážná situace je, jaké jsou perspektivy tuzemských vývozců a co by sektoru mohlo pomoct? Nabízíme pohled agentury CzechTrade, která má v popisu práce poskytovat firmám významnou podporu při snaze uspět na zahraničních trzích.

Nečekaný jarní úder byl skutečně krutý. Za tři nejkritičtější měsíce letošního roku se české exportní aktivity meziročně propadly o 26 %, na úroveň roku 2013. Podle údajů Asociace exportérů se mu pak v letních měsících podařilo přiblížit k loňským letním hodnotám. I tak ale za prvních sedm měsíců roku 2020 sektor ztratil 257 miliard Kč.  

Přesměrovat vývoz

Z pohledu generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala se exportéři mimo jiné mnohdy potýkali s problémem nedostatečné, nebo dokonce žádné komunikace ze strany zahraničních obchodních partnerů. Materiály přicházely pozdě, termíny plateb za dodávky se často nedodržovaly. „Velké potíže samozřejmě způsobilo omezení volného pohybu osob,“ říká Radomil Doležal. To pochopitelně přineslo nemožnost cestovat, vést obchodní jednání na osobní úrovni a celkově absenci osobního přístupu při řešení vzniklých problémů. Na druhou stranu firmy podle ředitele CzechTrade neztratily chuť vstupovat na nové trhy. „Vývozci se snažili částečně přesměrovat svou exportní aktivitu do nových zemí, s nimiž do té doby nespolupracovali, o čemž svědčí obrovská poptávka po našich službách. Do určité míry se daří situaci zvládnout a společně nacházet náhradní distribuční kanály.“

Blízká budoucnost však s ohledem na rostoucí druhou vlnu pandemie covid-19 příliš optimisticky nevypadá. Co udělat pro to, abychom příští měsíce zvládli co nejlépe? Je jasné, že výrobcům napomůže k restartu obnovení poptávky ze zahraničí, na kterém jsou exportně zaměřené podniky závislé. Podle Radomila Doležala je zapotřebí k tomu vytvořit podpůrné podnikatelské prostředí, a to nejen pro období pandemie, zejména zjednodušit administrativní zátěž. „Stát i soukromý sektor by měly připravit krizové plány pro případné opakování podobné situace, snažit se fungovat co nejhospodárněji a v případě orientace na zahraniční trhy doporučuji využít služeb naší agentury. Pro úspěch v současném konkurenčním prostředí na světových trzích už nestačí dobrá cena a funkčnost výrobku. Je třeba stále častěji sahat k progresivním myšlenkám, inovacím, novým technologiím,“ je přesvědčen Radomil Doležal.

Pomoci mohou i velké projekty Evropské unie, jako je vloni představená Zelená dohoda, a obecně trend zavádění prvků udržitelnosti a cirkularity do globální ekonomiky. Úspěch v praxi však bude záležet na vícero aspektech, především na způsobu aplikace. „Pokud výrobek nebude navázán na řetězec k dalšímu zužitkování, a odpad tím pádem bude transformován v jiný odpad, není to řešení. Je třeba připravovat ucelené koncepty, vytvářet recyklační klastry a využívat odběratelsko-dodavatelské řetězce, které jsou schopné produkty recyklace využít s minimální odpadovostí,“ zdůrazňuje Radomil Doležal.

Sílí trend start-upů a spin-offů

Už delší dobu je jasné, že česká ekonomika už v budoucnu nebude moci tolik jako dosud stavět na nízkých nákladech. Dobře známé klišé přitom říká, že každá krize je zároveň příležitost. Pomáhá nám v tomto smyslu ta současná? „Tato doba nepochybně nahrává urychlení digitalizace po celém světě,“ myslí si Radomil Doležal. „Soukromé subjekty i státní správa učinily ve využívání nejnovějších technologií velký pokrok a také my jsme s partnery začali v rámci prezentace českých řešení pro boj s covidem-19 využívat prezentační nástroj postavený na vizi marketingu 4.0.“

Ředitel CzechTrade poukazuje i na to, že se v podobě ochranných prostředků proti covidu-19 zúročily dlouholeté zkušenosti českých firem a akademických pracovišť v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Registruje i nové projekty s prvky hi-tech a rostoucí frekvenci kontaktů CzechTrade se subjekty působícími v oblastech umělé inteligence, zpracování velkého objemu dat, kybernetické bezpečnosti, blockchain nebo virtuální a rozšířené reality apod. „Obecně v České republice sílí trend start-upů a spin-offů, které do inovačního prostředí přinášejí tolik potřebnou dynamiku. Ta je příslibem pro budoucnost,“ uzavírá Radomil Doležal.

Radomil Doležal

generální ředitel agentury CzechTrade

Klíčové služby zdarma

Agentura na podporu obchodu se v krizové situaci snaží vývozcům pomáhat. Od poloviny března do konce března příštího roku jim poskytuje zdarma klíčové služby zahraničních kanceláří, tedy exportní poradenství a asistenci přímo v teritoriích. Služby zahrnují screening trhu, vyhledání obchodních kontaktů, ověření zájmu o výrobek či službu nebo pomoc s řešením krizové situace, například pokud zboží české firmy uvízlo na hranicích.
CzechTrade nepřerušil ani exportní vzdělávání a na zvýšený zájem reagoval pořádáním seminářů a workshopů v on-line podobě a rovněž zdarma. Zájem byl hlavně o seminář k Německu, dále o Latinskou Ameriku, téma e-commerce a on-line expanze. Agentura také na portálu BusinessInfo.cz spustila zpravodajství ze zahraničních trhů a vytvořila na něm i microsite ke covidu-19, nasazen byl chatbot a průběžně byly publikovány nejčastější dotazy podnikatelů. V červenci se pak rovněž na BusinessInfo.cz rozběhla nová aplikace E-start, která pomůže obchodníkům kvalifikovaně předpovídat riziko finanční ztráty při obchodování v cizích měnách.

Témata článku

Export    //    Green Deal

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.