Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Jak neztratit trhy

15. 04. 2020 | Názory a zkušenosti

Jak neztratit trhy

15. 04. 2020 | Názory a zkušenosti

Současná situace, která mimo jiné znemožňuje cestovat, rozhodně neznamená, že mají exportéři sedět s rukama v klíně. Naopak je potřeba pracovat pro budoucí úspěch.

Propad světového hospodářství, který v důsledku pandemie koronaviru očekáváme, má potenciál zapsat se do dějin vedle velké deprese třicátých let minulého století nebo globální finanční krize z roku 2008. Každá krize je ovšem jiná a „pozastavení“ části světa nemá v historii obdoby. Nenechme se proto zastrašit paralelami z minulosti a hledejme možné příležitosti.

Sami doma to nevyřešíme

V první půlce dubna už bylo zřejmé, že téměř všechny největší světové ekonomiky čeká recese a meziroční propad. Česká republika samozřejmě není výjimkou. Recesi však nevyřešíme sami doma. Žijeme v propojeném světě a oproti první dekádě 21. století jsme ještě více zapojení do globálních výrobních a dodavatelských řetězců. Pro českou ekonomiku je stěžejním export zboží, který v roce 2019 dosáhl rekordní hodnoty 4,56 bilionu korun. Proto se řadíme mezi třicet největších exportérů zboží na světě.

Naše ekonomika je navíc extrémně otevřená. Například obrat zahraničního obchodu dosahuje 150 % HDP, podíl exportu na hrubém domácím produktu v roce 2019 činil necelých 80 % atd. Z hlediska hospodářského zotavení pro nás proto bude nejdůležitější rychlost a schopnost návratu ekonomik předních světových hráčů. Tedy Číny, USA a našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera, kterým je Německo.

Potenciální dopady na český export proto můžeme vnímat z pohledu:

  1. trendu vývoje významných světových ekonomik, které jsou buďto našimi bezprostředními exportními destinacemi, nebo export přímo či nepřímo ovlivňují dalšími obchodními vazbami v rámci globálních hodnotových řetězců,
  2. nepřímých exportů a reexportů, což je v případě ČR především otázka automobilového průmyslu.   

Co dělat, když nemůžeme cestovat

Ministerstvo zahraničních věcí mimo repatriaci českých občanů řeší také aktuální situaci a příležitosti pro naše podnikatele na zahraničních trzích. V době, kdy není možné pořádat podnikatelské sektorové mise ani přijímat zahraniční partnery v České republice, je důležité udržet s nimi kontakt a využít možnosti pokračovat v podnikatelských aktivitách na dálku a zajistit kontinuitu obchodních styků. 

To, že fyzický kontakt teď není možný, v žádném případě neznamená, že by měla utichnout veškerá komunikace. Je potřeba mít na paměti, že se omezení týkají dvou třetin světa. Nejde tedy o specifickou konkurenční nevýhodu pro české podnikatele. Nezbytné je proto plně využít potenciál moderních technologií, díky kterým je možné komunikovat se zahraničními kolegy a vyhledávat nové kontakty. V tom exportérům pomůže i jednotná zahraniční síť českých ambasád a státních agentur, která je připravena stále analyzovat příležitosti, vyhledávat vhodné obchodní partnery a jejich kontakty předávat. Momentální stav nebude trvat věčně, proto je potřeba být připraven.

Kde jsou nové exportní příležitosti

Současná situace rozhodně nesmí vést k nevratnému opuštění zahraničních trhů. Z hlediska budoucnosti musíme začít pracovat s příležitostmi, které budou spojeny s přislíbenými investicemi do ekonomik zemí jako USA, Německo nebo Itálie. Do modernizace zdravotnických služeb, nových sektorů spojených s bezpečností obyvatel a odolností ekonomik celé řady zemí. Perspektivní se jeví také digitální ekonomika a posilování exportu služeb.

Koronavirová krize nám rovněž ukazuje stále rostoucí důležitost blízkosti dodavatelů k zákazníkům. Z tohoto vyplývají jak nové příležitosti pro české dodavatele v evropském regionu, tak stále vyšší potřeba přítomnosti v perspektivních teritoriích. Roli hraje nejen očekávání zákazníků, pokud jde o přizpůsobivost dodavatele, ale také rychlost doručení zboží nebo služeb. Jednoduše řečeno – na čase záleží. 

V neposlední řadě důsledkem koronavirové krize klesne v některých odvětvích nabídka zahraničních konkurentů. Zde se tím pádem nabízí příležitost pro české firmy, které tak mají nejen možnost navázat nové obchodní kontakty, ale také napřímit dodavatelské řetězce.

Jak může pomoci stát

Nad rámec již oznámených programů Ministerstva průmyslu a obchodu, exportní pojišťovny EGAP a České exportní banky přichází Ministerstvo zahraničních věcí s mohutnou informační a asistenční podporou. K tomu slouží především síť našich zastupitelských úřadů a zástupců států, díky nimž jsme schopni poskytovat informace a služby ve více než 150 zemích po celém světě.  A vzhledem k omezení pohybu osob zároveň nabízíme pomoc při hledání nových kontaktů a příležitostí v oborech, které budou součástí stimulačních balíčků jednotlivých států. Jednotná zahraniční síť zastupitelských úřadů České republiky je připravena pomoci analyzovat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty v rámci společné zahraniční sítě.

Je nutné si přiznat, že svět již nebude stejný. Stejně jako v životě však nese každé negativum i svá pozitiva. Klíčem k úspěchu České republiky je proto adaptovat se na nové trendy a aktuální situaci využít jako výzvu i příležitost. Do karet nám hraje kvalita výrobků a komplexnost doprovodných služeb.

Společně to zvládneme. Zahraniční trhy nesmíme opustit, s exportéry budeme hledat nové příležitosti. V zahraničí jsme jeden tým, který posiluje renomé České republiky a pomáhá dávat práci našim lidem doma. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Martin Tlapa

Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. Předtím působil například jako náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, náměstek ministra průmyslu a obchodu či generální ředitel CzechTrade. Vystudoval VŠE v Praze a Sheffield Hallam University. Martin Tlapa je ženatý a má dva syny.

Témata článku

Export    //    Koronavirus

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.