Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Kreativní přístup nad zlato

15. 04. 2020 | Koktejl

Kreativní přístup nad zlato

15. 04. 2020 | Koktejl

Jak se s výše naznačenými obtížemi čínské firmy potýkají? Řada globálních výrobců originálních přístrojů a zařízení se snaží najít alternativní řešení. V první řadě se rychle pokoušejí přesouvat objednávky k sekundárním nebo terciárním dodavatelům, aby nahradili zmeškané dodávky od svých primárních dodavatelů a dostali některé klíčové obchodní priority zpět do vlastních továren.

Některé firmy se odvážily změnit své výrobní systémy a začaly produkovat úplně jiný sortiment. Například když v únoru poklesl čínský automobilový průmysl o více než 90 %, společnost Shanghai-GM-Wuling rozjela výrobu lékařských obličejových masek. Další podniky se pokoušejí díky kreativnímu přístupu získávat pracovní síly. Některé si s místními vládami vyjednaly povolení svážet pracovníky ve sledovaných autobusech, a dokonce i letadlech, jiné do výroby zavádějí či rozšiřují automatizační prvky atd.

Ze situace také podle analytiků Světového ekonomického fóra vyplývá důležité poučení. Covid-19 prý firemním „decision-makers“ ukazuje, že při vytváření budoucích dodavatelských řetězců je nutné vyvinout nové obchodní strategie. Jak totiž ze současné krize vyplývá, velké globální události způsobené například právě pandemií, ale i přírodními katastrofami, klimatickými změnami nebo geopolitickými konflikty přinášejí významné problémy se zásobováním. Navíc dodavatelský řetězec nelze vytvořit přes noc, vyžaduje to spoustu úsilí, nákladů atd. Proto musí příští obchodní strategie pracovat nejen s tradičními klíčovými ukazateli úspěchu, kterými jsou náklady, kvalita a dodávky. Je nutné, aby zahrnovaly také nové ukazatele výkonu, především odolnost, citlivost a možnost rekonfigurace.

Některé firmy se odvážily změnit své výrobní systémy a začaly produkovat úplně jiný sortiment.

Témata článku

Koronavirus    //    Zajímavosti

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.