Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Malé a střední podniky potřebují po pandemii alternativní finanční nástroje

23. 06. 2022 | Koktejl

Malé a střední podniky potřebují po pandemii alternativní finanční nástroje

23. 06. 2022 | Koktejl

Podle aktuální hodnoticí zprávy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je zásadní, aby vlády nadále poskytovaly cílenou podporu životaschopným malým a středním podnikům a podnikatelům v nouzi. Válka na Ukrajině a z ní vyplývající humanitární a hospodářská krize význam podpory a přístupu k financování pro tyto firmy jen posilují.

Většině ekonomik, jichž se hodnoticí zpráva týká, bezprecedentní podpůrná opatření pomohla vyhnout se vlně platební neschopnosti: V mediánovém vyjádření poklesly bankroty v roce 2020 o 11,7 %. Jenže s tím, jak země postupně ukončují podpůrná opatření – a firmy pociťují zvýšený tlak, především v důsledku nárůstu cen energií a dalších nákladů –, se očekává, že bankrotů a insolvencí bude přibývat.

Význam těchto firem je přitom nezastupitelný. Malé a střední podniky tvoří většinu zaměstnanosti a výstupu v ekonomikách OECD. Mají také potenciál sehrát klíčovou roli v řízení přechodu na bezuhlíkové hospodářství a při zajišťování energetické bezpečnosti.

Máme-li tedy po krizích uspět při zajištění obnovy ekonomiky, tak aby byla silná, udržitelná a odolná, tyto podniky budou muset prosperovat. Zpráva ovšem uvádí, že ve vnitrostátních balíčcích určených na obnovu se jim dostalo relativně méně pozornosti než během krize.

Podle analýzy OECD dosáhla jejich podpora prostřednictvím dluhů, grantů a nástrojů odkladu 32 miliard dolarů (nebo 4,5 % celkové podpory) v ozdravných balíčcích, ve srovnání s více než 3 136 miliardami dolarů (40 % celkové podpory) v předchozích opatřeních přijatých ve snaze ochránit je před okamžitými dopady pandemie. Malé a střední firmy proto podle OECD potřebují mít k dispozici širší škálu finančních nástrojů a také nástrojů k posílení své odolnosti. 

 

Témata článku

Související

Začala nová éra Komerční banky

Začala nová éra Komerční banky

Zcela nový pohled na bankovnictví. To je podstatou nové éry Komerční banky, kterou nedávno odstartovala spuštěním Nové digitální banky.Co zmíněný nový pohled znamená? KB představila banku, vybudovanou ve spolupráci s klienty a postavenou na společné expertíze a...

pokračovat ve čtení
Umělá inteligence a naléhavé otázky

Umělá inteligence a naléhavé otázky

Velkým tématem současnosti se stává umělá inteligence (AI). Výsledkem čím dál vypjatějšího konkurenčního boje mezi hlavními vývojáři AI jsou stále dokonalejší tzv. velké jazykové modely (LLM, z angl. large language model) v podobě ChatGPT a dalších. Kromě nich ovšem...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.