Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Umělá inteligence a naléhavé otázky

27. 07. 2023 | Koktejl

Umělá inteligence a naléhavé otázky

27. 07. 2023 | Koktejl

Velkým tématem současnosti se stává umělá inteligence (AI). Výsledkem čím dál vypjatějšího konkurenčního boje mezi hlavními vývojáři AI jsou stále dokonalejší tzv. velké jazykové modely (LLM, z angl. large language model) v podobě ChatGPT a dalších. Kromě nich ovšem tyto aktivity přinášejí také stále naléhavější otázky.

Nedávná výzva neziskové organizace Future of Life Institute zaměřené na zkoumání rizik umělé inteligence, která nabádá, aby byl vývoj na minimálně půl roku pozastaven a během této doby vypracována široce sdílená bezpečnostní pravidla, a kterou podepsal mimo jiné i Elon Musk, nejspíš není reálná. To ale neznamená, že o těchto aspektech nemá smysl diskutovat a pokoušet se o nalezení shody. Podle některých hlasů není třeba se umělé inteligence bát, protože už ji přece dnes používáme poměrně běžně. Jiní ale říkají, že stav, kdy jsou bezpečnostní záruky dány v podstatě jen tím, co nám výrobci nejnovějších jazykových modelů sami sdělí, je vysoce nežádoucí. A také že je možné, že výrobci LLM už vyvinuli pokročilejší systém, než je ten, který je dnes každému zdarma k dispozici. Systém AI, která nabyla vědomí, což by bylo skutečně přelomové.

Zastavit vývoj AI už není možné.

|

Proto je jistě dobré, že vznikají iniciativy, které se pokoušejí sdružovat významné globální aktéry, společně diskutovat o důležitých souvisejících otázkách a hledat řešení. Například Světové ekonomické fórum v Globální akční alianci pro umělou inteligenci sdružuje více než 100 společností, vlád, organizací občanské společnosti a akademických institucí s cílem urychlit zavádění odpovědné umělé inteligence v globálním veřejném zájmu.

Například jeho Platforma pro utváření budoucnosti umělé inteligence a strojového učení se zaměřuje na urychlení procesu zavádění transparentní a inkluzivní umělé inteligence, tak aby bylo možné ji využívat bezpečným, etickým a odpovědným způsobem. Fórum mj. vytvořilo sadu nástrojů určenou organizacím, pracovníkům a společnosti obecně s cílem podpořit pozitivní a etické využití AI. Tvorbou AI standardů pro děti připravuje instrukce pro oblast vzdělávání a také pro podporu postavení a ochrany dětí a mládeže. Další platforma pak poskytuje praktické nástroje, které společnostem pomohou lépe pochopit etický a obchodní dopad jejich investic do AI, a ve spolupráci s britskou vládou vznikl soubor doporučení pro zadávání veřejných zakázek, jejichž cílem je umožnit využívání odpovědné AI ve veřejném sektoru atd.

Témata článku

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.