Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Úspěšnost snahy udržet podnik v majetku rodiny v čase klesá, říká Hanna Zikmundová

12. 12. 2022 | Rozhovory

Úspěšnost snahy udržet podnik v majetku rodiny v čase klesá, říká Hanna Zikmundová

12. 12. 2022 | Rozhovory

O tom, že zdaleka ne všechny pokusy o převody firem na další generaci končí úspěchem a proč tomu tak je, ale i o tom, jaké bývají hlavní překážky při prodeji podniku a jak s tím svým klientům pomáhá Komerční banka, jsme si povídali se šéfkou jejího jejího poradenského týmu Corporate Finance.

Generační obměna v tuzemských firmách začala už před několika lety. Dá se říct, jaká je situace dnes?

Když se bavíme o generační výměně, typicky máme na mysli předání kontroly nad vedením rodinného podniku. Nemůžeme samozřejmě mluvit o začátku generační obměny jako o ohraničené fázi v hospodářství, protože jak rodiče postupně předávají velení v podniku dětem, budou průběžně nastupovat vnoučata atd.

Někdy je těžké určit, v jakém okamžiku přesně došlo k obměně, a proto ani nelze jednoznačně stanovit počet podniků, ve kterých se již tento proces uskutečnil. Podle našich odhadů nicméně nyní probíhá první generační obměna u firem založených po revoluci, zatímco u těch, co přežily socialismus, probíhá už třetí. Některé zdroje, například AMSP ČR, uvádějí, že do roku 2017 zahájilo obměnu 36 % firem a do konce roku 2022 to bude dalších 15 %, takže jsme tak v polovině. Nelze ale předpokládat, že ve všech případech šlo o obměnu v tom smyslu, že byl podnik předán v rámci rodiny. Naopak je potřeba vycházet z toho, že podstatná část podniků byla prodána mimo ni.

Podle některých zahraničních studií zůstane po převodu na druhou generaci v majetku původní rodiny jen asi polovina firem a po převodu na třetí generaci už jen zhruba pětina. Potvrzují se podle vašich zkušeností tyto údaje i v ČR?

Komunistický režim přerušil kontinuitu fungování a historii valné většiny rodinných podniků, takže není možné sledovat či mezinárodně porovnat „ředění“ rodin, resp. původních majitelů v průběhu času a generací.

Pokud máme vyjít ze zahraničních statistik, které vydávají různé asociace, tak odhadem 70 % rodinných podniků nezůstává v majetku zakladatelské rodiny, což koresponduje se stejným procentem podniků, kde stávající majitel či majitelé předpokládají prodej mimo rodinný okruh. Některé podniky i zaniknou, což je důsledkem toho, že se nepovedlo najít nástupce ani podnik převést na jiný subjekt (např. prodejem).

„Až 70 % prodejů firem bez poradce není dokončeno.“

  Jaké jsou tedy hlavní příčiny toho, že zdaleka ne všechny pokusy o převody firem na další generaci končí úspěchem

  Obrazně řečeno, příčin je tolik, kolik je podniků. Dají se však zhruba shrnout do několika typických. Někdy zakladatel rozhodnutí odkládá, takže proces začíná moc pozdě, tedy v pozdním věku původního vlastníka, ale také nástupce. Dalším důvodem bývá absence vhodného nástupce, popř. to, že on nemá zájem. Představa mladší generace o dalším směřování rodinného podniku může být natolik odlišná od představy rodičů, že se na předání jednoduše nedohodnou.

  Hodně se mluvilo o tom, že otcové zakladatelé, tedy první novodobá generace podnikatelů po komunistické totalitě, se často k předání „žezla“ nástupnické generaci moc nemá, že se jim zkrátka nechce opustit to, co vybudovali. Byla to skutečně velká překážka?

  Vídáme klienty, kteří se do svých 70 či někdy i 80 let věnují podniku, který vybudovali, založili, privatizovali, zachránili… A je naprosto pochopitelné, že si ve většině případů vytvořili k tomuto podniku citovou vazbu. Je totiž mnohdy postaven na „potu, krvi a emocích“ zakladatele nebo i celé rodiny, jedná se o životní dílo a nelehko se opouští. Navíc hraje roli i osobní situace, kdy předání podniku znamená konec určité životní fáze.

  Tito majitelé často cítí sociálně-politickou či morální odpovědnost vůči svému okolí, chtějí zůstat bydlet tam, kde jsou, a v případě prodeje podniku mimo rodinu pociťují obavu o zachování zaměstnanců a dobrého odkazu obci.

  Co bývá na základě vašich zkušeností hlavní překážkou při prodeji podniku?

  Nejčastěji narážíme na nerealistická cenová očekávání prodávajících a dále na jejich neochotu svěřit proces prodeje do rukou transakčního poradce. Prodávající mají pocit, že svůj podnik umí prodat sami, často s argumentem, že „ho znají nejlépe“. Podceňují složitost a extrémní pracnost prodejního procesu, neuvědomují si výhody, které poradce přinese – ať už je to možnost „schovat se za něj“, nebo i výsledná vyšší prodejní cena. Statistika uvádí, že 70 % transakcí započatých bez poradce není dokončeno. Navíc pro kupujícího je zapojení transakčního poradce signálem, že prodávající to s prodejem myslí vážně.

  Jak dále, kromě toho, co jste právě uvedla, KB svým klientům pomáhá, pokud se rozhodnou pro prodej firmy mimo rodinu?

  Svým klientům, ale i neklientům se zájmem o naše služby nabízíme plný transakční servis, takzvaný one-stop-shop. Zpracujeme dokumenty nutné pro oslovení potenciálních zájemců, ty oslovíme a řídíme další komunikaci s nimi, vše se souhlasem našeho mandanta a ve spolupráci s ním. Podle charakteru prodávaných aktiv či podniku oslovujeme tuzemské nebo mezinárodní potenciální zájemce, abychom vytvořili relevantní konkurenční prostředí a tím zvýšili prodejní cenu. Pro účely vyjednávání i pro samotného mandanta připravíme ocenění prodávané společnosti. Společně s naším mandantem vytvoříme prodejní i komunikační strategii a pomůžeme doplnit poradenský tým o případně nutné specialisty či právní poradce. Řídíme celý komplex investorské prověrky a odlehčujeme mandantovi od agendy spojené s prodejním procesem.

  Jak je to v případě menších společností?

  Těmto firmám, kde by náklady na plný transakční servis byly příliš velké v poměru k prodejní ceně, nabízíme možnost inzerovat jejich prodej v rámci interní sítě naší banky, u které využijeme sílu naší korporátní sekce k nalezení potenciálního zájemce. Tím, že se jedná o interní nástroj banky, je plně pod naší kontrolou a můžeme prodávajícímu garantovat naprostou diskrétnost.

  Pokud jsou splněny podmínky pro takový typ transakce, nabízíme i prodej akcií na veřejném trhu, tedy na Burze cenných papírů Praha. Jedná se o velice specifický typ prodeje a je poměrně náročný, navíc je potřeba počítat s delším časovým úsekem pro dokončení prodeje.

  A ještě bych ráda doplnila, že v rámci KB dále nabízíme související služby, jako je možnost financování koupě podniku pro kupujícího, společně se servisem při převodu podílů či akcií. KB Private Banking pak může navázat a prodávajícímu nabízí služby Wealth Management a služby v oblasti svěřenských fondů.

  Spočítejte si hodnotu firmy na naší kalkulačce

  Komerční banka svým klientům z korporátního sektoru poskytuje komplexní poradenský servis při koupi a prodeji firmy ve všech fázích tohoto procesu; více o službách na odkazu KB M&A Point. V rámci této služby jsme pro ně na našem webu vytvořili online kalkulačku, s jejíž pomocí si sami mohou jednoduše svoji firmu ocenit.

  Témata článku

  Lidé    //    Zajímavosti

  Související

  0 komentářů

  Přidat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.