Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Evropanky na pracovním trhu

23. 06. 2022 | Koktejl

Evropanky na pracovním trhu

23. 06. 2022 | Koktejl

I když míra zaměstnanosti žen v Evropě v posledních letech vzrostla, stále zaostává za mírou zaměstnanosti mužů (v současné době je zaměstnáno 66,8 % žen, zaměstnanost mužů činí 78,1 %). Ženy častěji pracují na částečný úvazek, jsou placeny méně a často stále vykonávají většinu soukromých domácích a pečovatelských povinností. Prodlužování pracovní doby žen automaticky nevede k vyváženějšímu rozdělení domácích a pečovatelských prací mezi ženy a muže.

Ženy jsou přitom stále kvalifikovanější: Univerzity v Evropě absolvuje více žen než mužů. Mnoho z nich se však při výběru zaměstnání stále necítí tak svobodně nebo nedostává stejné pracovní příležitosti jako muži. Ženy také vydělávají za hodinu méně než muži. Rozdíl v odměňování v Evropské unii činí 14,1 % a za poslední desetiletí se téměř nezměnil. Důvody spočívají v odlišných pracovních vzorcích žen, včetně toho, že častěji přerušují svou kariéru nebo mění své pracovní způsoby, aby se mohly starat o dítě nebo jiné příbuzné.

Zaměstnané ženy se obtížně dostávají na vrchol: Jsou nedostatečně zastoupeny v politických a ekonomických rozhodovacích pozicích. Například v říjnu 2018 bylo mezi předsedy správních rad 6,7 % žen a mezi generálními řediteli jich bylo 6,5 ​​%. V poslední době se navíc podle OECD ukazuje, že ženy nesly hlavní tíhu covidové pandemie ve všech aspektech našeho života. Ta je postihla globálně a současně specifickým způsobem v závislosti na místě, kde žijí, jejich etnickém původu, domácích vztazích, ekonomickém postavení a mnoha dalších faktorech.

Ekonomické ztráty v důsledku rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů dosahují 370 miliard eur ročně. Zlepšení v této oblasti by mohlo do roku 2050 vést ke zvýšení HDP až o 3,15 bilionu eur. Podle odborníků pomůže například to, když se vlády zaměří na podrobné zkoumání zkušeností jednotlivých populací z pohledu různých sektorů. Mít přehled o tom, jak se opatření v oblasti veřejného zdraví prolínají s jinými oblastmi politiky, jako je vzdělávání a práce, jim pak může pomoci proaktivně řešit problémy a účinně odstraňovat bariéry.

Témata článku

Ekonomika    //    Lidé

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.