Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Evropanky na pracovním trhu

23. 06. 2022 | Koktejl

Evropanky na pracovním trhu

23. 06. 2022 | Koktejl

I když míra zaměstnanosti žen v Evropě v posledních letech vzrostla, stále zaostává za mírou zaměstnanosti mužů (v současné době je zaměstnáno 66,8 % žen, zaměstnanost mužů činí 78,1 %). Ženy častěji pracují na částečný úvazek, jsou placeny méně a často stále vykonávají většinu soukromých domácích a pečovatelských povinností. Prodlužování pracovní doby žen automaticky nevede k vyváženějšímu rozdělení domácích a pečovatelských prací mezi ženy a muže.

Ženy jsou přitom stále kvalifikovanější: Univerzity v Evropě absolvuje více žen než mužů. Mnoho z nich se však při výběru zaměstnání stále necítí tak svobodně nebo nedostává stejné pracovní příležitosti jako muži. Ženy také vydělávají za hodinu méně než muži. Rozdíl v odměňování v Evropské unii činí 14,1 % a za poslední desetiletí se téměř nezměnil. Důvody spočívají v odlišných pracovních vzorcích žen, včetně toho, že častěji přerušují svou kariéru nebo mění své pracovní způsoby, aby se mohly starat o dítě nebo jiné příbuzné.

Zaměstnané ženy se obtížně dostávají na vrchol: Jsou nedostatečně zastoupeny v politických a ekonomických rozhodovacích pozicích. Například v říjnu 2018 bylo mezi předsedy správních rad 6,7 % žen a mezi generálními řediteli jich bylo 6,5 ​​%. V poslední době se navíc podle OECD ukazuje, že ženy nesly hlavní tíhu covidové pandemie ve všech aspektech našeho života. Ta je postihla globálně a současně specifickým způsobem v závislosti na místě, kde žijí, jejich etnickém původu, domácích vztazích, ekonomickém postavení a mnoha dalších faktorech.

Ekonomické ztráty v důsledku rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů dosahují 370 miliard eur ročně. Zlepšení v této oblasti by mohlo do roku 2050 vést ke zvýšení HDP až o 3,15 bilionu eur. Podle odborníků pomůže například to, když se vlády zaměří na podrobné zkoumání zkušeností jednotlivých populací z pohledu různých sektorů. Mít přehled o tom, jak se opatření v oblasti veřejného zdraví prolínají s jinými oblastmi politiky, jako je vzdělávání a práce, jim pak může pomoci proaktivně řešit problémy a účinně odstraňovat bariéry.

Témata článku

Ekonomika    //    Lidé

Související

Začala nová éra Komerční banky

Začala nová éra Komerční banky

Zcela nový pohled na bankovnictví. To je podstatou nové éry Komerční banky, kterou nedávno odstartovala spuštěním Nové digitální banky.Co zmíněný nový pohled znamená? KB představila banku, vybudovanou ve spolupráci s klienty a postavenou na společné expertíze a...

pokračovat ve čtení
Umělá inteligence a naléhavé otázky

Umělá inteligence a naléhavé otázky

Velkým tématem současnosti se stává umělá inteligence (AI). Výsledkem čím dál vypjatějšího konkurenčního boje mezi hlavními vývojáři AI jsou stále dokonalejší tzv. velké jazykové modely (LLM, z angl. large language model) v podobě ChatGPT a dalších. Kromě nich ovšem...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.