Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

I na valné hromadě už lze hlasovat online

23. 06. 2022 | Servis

I na valné hromadě už lze hlasovat online

23. 06. 2022 | Servis

Komerční banka nedávno vyvinula aplikaci, která potvrzuje současný trend digitalizace i těch aspektů živo­ta, u nichž bychom si to ještě nedávno nejspíš nedokázali ani představit. Aplikace slouží k online hlasování na valných hromadách (jak korespondenčních, tak i per rollam), tedy bez fyzické přítomnosti.  Možnost ušetřit tímto způsobem čas i náklady nepochybně přivítá ne­málo firem se zákonnou povinností pořádat valné hromady, ale i akcionářů. Zástupci společnosti pořádající valnou hromadu, jejich akcionáři a také správci zastupující (hlasující za) akcionáře či jiné zplnomocněné osoby se mohou do aplikace přihlásit a autentizovat stejně jako do internetového bankovnictví. Tedy pomocí zabezpečeného KB Klíče, který je součástí bankovní identity. Výhodou však je, že akcionář nemusí být klientem banky, pouze využije tuto au­tentizační metodu KB, kterou si lze sjednat i online.

Aplikace umožňuje hlasujícím nejen hlasovat, ale i dělit akcie a tvořit skupiny, což ocení hlavně správci zastupující akcionáře.

Zástupce firmy, který je zodpovědný za vyhlášení a hladký průběh hlasování, poskytne krom plné správy valné hromady online i výstupy v podo­bě reportů a seznamů s detaily hlasování. Lze do ní jednoduše nahrát aktuální seznamy akcionářů buď z BCP u kotovaných společností, nebo pomocí připraveného xls souboru. Nahrávat lze i povinné dokumenty nebo dokumenty k jednotlivým usnesením.

Aplikace KB

Témata článku

Trendy    //    Zajímavosti

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.