Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Tomáš Rak: We.trade je bezpečný a moderní on-line nástroj pro obchodování

16. 11. 2020 | Rozhovory, Servis

Tomáš Rak: We.trade je bezpečný a moderní on-line nástroj pro obchodování

16. 11. 2020 | Rozhovory, Servis

We.trade je nyní velmi skloňovaným pojmem nejen v bankovním světě, ale především mezi firmami. Ty v aktuální situaci čelí více než kdy jindy otázkám, jakým způsobem si zajistit zaplacení uzavřeného obchodu a zvýšit tak svoji finanční jistotu v nejisté době. O tom, co vlastně we.trade je a jakým způsobem umožňuje firmám bezpečnější vzájemné obchodování, jsme si povídali s Tomášem Rakem, vedoucím Trade Sales Komerční banky.

Na úvod tedy, co si máme představit pod pojmem we.trade a proč je bezpečnější?

Velmi zjednodušeně řečeno, we.trade je elektronický portál pro sjednávání a vypořádávání přímých obchodů mezi firmami. Bezpečnější obchodování je v principu dáno skutečností, že dodavatel převádí své kreditní riziko na banku odběratele, která po splnění podmínek garantuje provedení platby. Dále je samotné řešení portálu založeno na blockchainové technologii, což rovněž zvyšuje bezpečnost i po technické stránce.

Proč se ale do systému zapojují bankovní domy? Jaké výhody to přináší například Komerční bance?

V rámci Evropy se závazky a pohledávky mezi většinou malých a středních firem vypořádávají hladkými platbami. Ty však přinášejí obchodní riziko. K dispozici jsou tedy buď tradiční zajišťovací instrumenty, nebo nové, bankami poskytované elektronické instrumenty, jako je například we.trade. Zapojení bank do této platformy je motivováno cílem poskytnout klientům prostřednictvím jednoduchého nástroje zajištění v jejich obchodních vztazích. Na we.trade participuje formou joint-venture v tuto chvíli 16 velkých evropských bank. Société Générale byla jednou ze zakládajících bank konsorcia we.trade a Komerční banka se k ní teď připojila také. Naši klienti tak mohou začít on-line využívat moderní a bezpečný nástroj pro obchodování v rámci evropského prostoru.

Existují pro firmy rizika při používání we.trade? Může se tedy i v tomto prostředí stát, že odběratel nezaplatí? Jaká situace by musela nastat?

Portál we.trade nabízí prostředí pro přímé sjednání obchodu včetně podmínek vypořádání. Při splnění podmínek platbu již automaticky realizuje banka a klient dostává své peníze za zboží bez zbytečného prodlení. Na tomto principu funguje tzv. „Automatické vypořádání“ – nejjednodušší ze tří nových produktů, které we.trade klientům nabízí. U Automatického vypořádání se však samozřejmě může stát, že doposud spolehlivý obchodní partner nebude mít na svém účtu peníze, a banka tedy nebude schopna platbu provést.

Proto we.trade nabízí další službu, která dokáže takové riziko plně eliminovat. Jedná se o tzv. „Garantovanou platbu (BPU)“ (z angl. Bank Payment Undertaking), kdy účastníci obchodu, resp. dodavatel při sjednávání obchodu požádá odběratele, aby zaplacení zboží zaručil prostřednictvím své banky formou poskytnutí právě Garantované platby (BPU). Pokud odběratel s poskytnutím Garantované platby (BPU) souhlasí, zašle své bance přes we.trade žádost. Banka žádost vyhodnotí, poskytnutí Garantované platby (BPU) přes we.trade odsouhlasí a dodavatel je o tomto opět přes we.trade informován. Má tedy platbu plně garantovanou bankou odběratele, která ji provede, jakmile budou splněny protistranami určené podmínky transakce. Odběrateli se poskytnutím Garantované platby (BPU) nabízí možnost vyjednat si s dodavatelem delší lhůty splatnosti a lépe tak pracovat se svým cash flow.

V případě, že má dodavatel s odběratelem domluvenou delší lhůtu splatnosti, může přes we.trade požádat svoji banku o třetí z nabízených produktů, tzv. „Financování pohledávky s BPU“. Peníze poté dodavatel dostane od své banky ihned při splnění podmínek transakce a nečeká na konec splatnosti. Celá transakce je pro něho vyplacením prostředků dokončena. Banka dodavatele dostane zaplaceno od banky odběratele při splatnosti. Podmínkou tohoto produktu je poskytnutí Garantované platby (BPU) bankou odběratele.

Firmy se na portál we.trade mohou zaregistrovat zdarma, jaké ale platí poplatky za jeho využívání?

Firmy vstupují na portál we.trade prostřednictvím své, resp. do we.trade zapojené banky. Jejich registrace je zcela zdarma, stejně tak i využívání portálu.

Na we.trade platí klient poplatky jako za standardní hladké platby, to se týká Automatického vypořádání, nebo si sjednává individuální ceny za zajišťovací instrumenty, např. Garantovanou platbu (BPU), které we.trade nabízí a o které dodavatel či odběratel banku požádá.

Jaký je mezi vašimi klienty o službu zájem?

Od zapojení Komerční banky do we.trade se snažíme naše klienty individuálně seznamovat s výhodami portálu. Na konkrétních případech ukazujeme situace, ve kterých we.trade pomohl udržet obchodní vztah, vylepšit obchodní podmínky nebo lépe predikovat cash flow. Mnoho klientů má také osobní zkušenost s podvodným chováním a fraudy. Takové situace we.trade plně eliminuje například i tím, že čísla bankovních účtů klientů jsou vždy verifikována bankou, která klienta do we.trade registrovala.

O informace spojené s we.trade registrujeme v řadách našich klientů značný zájem. Spolu s ČSOB a Českou spořitelnou pracujeme na tom, abychom měli na portálu co největší množství klientů. Protože samozřejmě platí, že čím více firem bude na portálu registrovaných, tím pro ně bude nalezení partnera a uskutečnění transakce jednodušší. A zde bych chtěl upozornit na skutečnost, že we.trade lze díky zapojení tří velkých českých bank samozřejmě velmi dobře využít také na tuzemské obchody.

„Koronavirová krize zasahuje podniky po celém světě, ale nejvíce se s jejími důsledky budou potýkat malé a střední společnosti zapojené do mezinárodních obchodních a finančních systémů,“ řekl před časem magazínu Forbes Parm Sangha, šéf IBM Global Blockchain z oddělení Trade Finance. Tyto firmy mají podle něj menší dosah na hlavní finanční instituce a budou s větší pravděpodobností nadměrně zatěžovány obchodními náležitostmi, jako jsou např. cla a papírování obecně. „Cílem we.trade je zjednodušit a digitalizovat tyto procesy, aby pomohly podnikům provést nezbytné změny a růst i v ‚postcovidovém‘ světě,“ dodal Parm Sangha. Právě technologie blockchain je podle něj jedinečná svým potenciálem pomáhat snižovat náklady, šetřit čas a zároveň omezovat riziko a vytvářet nové obchodní modely v oblasti globálního obchodu.

Tomáš Rak

vedoucí Trade Sales Komerční banky

Témata článku

Digitalizace    //    Platební styk

Související

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

K tomu, jak ve vaší firmě přistupujete k implementaci ESG strategie, čím dál častěji při svém rozhodování přihlížejí investoři, zákazníci i obchodní partneři. Oblast ESG ovšem může i ve zkušených podnikatelích vyvolávat respekt. Prvním krokem by tak vždy mělo být...

pokračovat ve čtení
Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Firmy, které svým klientům nabízejí uživatelsky přívětivé nakupování, rostou. Vyvarujte se zbytečných chyb a zařaďte se mezi ně. „Dnešní zákazníci očekávají, že budou mít možnost platit pomocí svojí oblíbené metody, nebo dokonce na splátky. Zboží přitom chtějí pokud...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.