Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Mladá generace se bojí o svou budoucnost, vadí jí systémový rasismus a společenské nerovnosti

29. 12. 2021 | Koktejl

Mladá generace se bojí o svou budoucnost, vadí jí systémový rasismus a společenské nerovnosti

29. 12. 2021 | Koktejl

Z každoročního průzkumu, který pod názvem Millenial Survey v desítkách zemí provádí společnost Deloitte, letos vyplynula celá řada zajímavých zjištění. Není jistě překvapivé, že se autoři zaměřili na to, jak různé oblasti života ovlivnila koronavirová pandemie a jak její dopady vnímá mladá generace. Konkrétně tzv. mileniálové a také generace Z. A zjistili, že krize způsobená celosvětovými důsledky onemocnění covid-19 v nich vyvolává největší obavy především v oblastech zdravotní péče, nezaměstnanosti a klimatických změn. Zhruba 50 % „zetkařů“ pak vyjádřila velkou nejistotu, především pokud jde o svou finanční budoucnost, také zaměstnání a kariérní vyhlídky.

Studie nicméně ukazuje, že mladým nejsou lhostejné ani otázky týkající se globální společnosti jako takové. Například z hlediska klíčových otázek, jako je ochrana životního prostředí, nerovnost a diskriminace, se podle nich nacházíme ve zlomovém bodě a do řešení těchto témat by se – kromě nich – měly zapojit i vlády, vzdělávací systémy či podniky.

Jistě také není bez zajímavosti, že šest z deseti příslušníků generace Z a 56 % mileniálů považuje systémový rasismus za velmi rozšířený v celé společnosti. (Nejméně jeden z pěti mileniálů uvedl, že se cítí být „stále“ nebo „často“ osobně diskriminován kvůli nějakému aspektu svého původu.) Dvě třetiny mileniálů a „zetkařů“ se rovněž domnívají, že bohatství a příjmy jsou ve společnosti rozdělené nerovnoměrně, a podle většiny z nich by legislativa a přímé vládní zásahy mohly tyto rozdíly výrazně zmenšit atd.

Společnost Deloitte provádí průzkum už deset let. Letos se ho zúčastnilo celkem téměř 23 000 respondentů (14 655 mileniálů a 8 273 zástupců generace Z) ze čtyřiceti pěti zemí světa.

Témata článku

Lidé    //    Trendy

Související

Jak ochránit svou organizaci před kyberútokem

Jak ochránit svou organizaci před kyberútokem

Geopolitické napětí je v současné době vysoké. V této atmosféře mimo jiné přibývá kybernetických útoků a současně roste jejich závažnost. V nedávném průzkumu Světového ekonomického fóra (WEF) vyjádřilo 92 % představitelů nejvyššího vedení podniků přesvědčení, že...

pokračovat ve čtení
Evropanky na pracovním trhu

Evropanky na pracovním trhu

I když míra zaměstnanosti žen v Evropě v posledních letech vzrostla, stále zaostává za mírou zaměstnanosti mužů (v současné době je zaměstnáno 66,8 % žen, zaměstnanost mužů činí 78,1 %). Ženy častěji pracují na částečný úvazek, jsou placeny méně a často stále...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.