Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Nové dotační zdroje na digitalizaci a robotizaci v ČR firmám poskytnou zhruba 15 miliard korun

23. 06. 2022 | Rozhovory, Servis

Nové dotační zdroje na digitalizaci a robotizaci v ČR firmám poskytnou zhruba 15 miliard korun

23. 06. 2022 | Rozhovory, Servis

Digitalizace a robotizace jsou momentálně velkými tématy nejen v ČR, ale značný důraz na ně klade mimo jiné i celá Evropa. A to i pokud jde o dotační programy na podporu těchto oblastí ve firmách.

V současné době sice vhodné dotační tituly zatím vyhlášeny nejsou, ale všichni, kterých se to týká, netrpělivě čekají na spuštění hlavní vlny dotací v rámci nového dotačního období. To poběží až do roku 2028. Na digitalizaci a robotizaci firem budou jejich představitelé moci žádat až o 95 miliard korun zejména prostřednictvím čtyř dotačních zdrojů z fondů národních i Evropské unie: Národního plánu obnovy, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Technologické agentury ČR a Fondu pro spravedlivou transformaci, který je určen pro uhelné regiony. Skrze jednotlivé výzvy, resp. programy, bude možné díky těmto zdrojům žádat o dotace na využívání digitálních technologií v českých podnicích. Cílem je zvyšováním úrovně digitalizace vylepšovat vnitropodnikové firemní procesy.

Mezi podporované investice patří například hardware, software a vnitropodnikové systémy, které jsou zaměřené na logistiku, účetnictví, docházku apod. Dále se jedná o čtečky, skenery, QR kódy, kybernetické zabezpečení, cloudy, prvky s využitím umělé inteligence, ERP systémy nebo třeba výrobní či nevýrobní technologie a mnoho dalšího. Inovativní firmy budou moci využít také dotace na vlastní vývoj těchto technologií či technologických a výrobních postupů. Ať už cestou přímé investiční dotace na technologie nebo v podobě neinvestiční, tedy dotací na mzdy zaměstnanců, kteří se tímto vývojem zabývají.

Vhodné je realizovat připravené projekty

Jaké základní podmínky budou firmy muset splňovat, aby se o dotace mohly ucházet? Obecně lze říct, že uspět mohou finančně zdravé firmy či skupiny s určitou historií a jednoznačně prokazatelnou vlastnickou strukturou. Vždy také bude nutné ověřit přijatelnost žadatele. To znamená, zda je výzva určena pro konkrétní subjekt z hlediska velikosti podniku a oboru, ve kterém podniká. A pokud jde o technické hledisko, je nepochybně dobré realizovat „připravené“ projekty. Tedy ty, u nichž je jasné, co je třeba v jejich rámci pořizovat, za kolik, kde a v jakém termínu. Což je v ideálním případě podloženo již zpracovaným projektem a rozpočtem.

Pokud se firmy rozhodnou na svůj projekt využít dotaci, jejich představitelé musejí počítat s tím, že bude vyplácena zpětně. Proto je nezbytné, aby si celý projekt nejdříve zaplatili ze svého, popř. pomocí úvěru, akci uskutečnili, zažádali o dotaci a počkali na její vyplacení. Od zažádání trvá v průměru přibližně tři měsíce, než firmě přijdou peníze na účet. Záměry je většinou potřeba zrealizovat do dvou až tří let od podání dotační žádosti. Jednotlivé závazné termíny vždy stanovuje konkrétní výzva. A jak už bylo uvedeno, dotační podpory budou průběžně vyhlašovány skrze jednotlivé výzvy minimálně do roku 2028.

Výběr zprostředkovatele? Nesázel bych automaticky na nejlevnější cestu, říká Radek Pollák

Podle Radka Polláka, dotačního specialisty z oddělení Korporátního a municipálního bankovnictví Komerční banky, je vhodné vybrat zprostředkovatele, který je schopen vždy a za všech okolností plnit své závazky.

Jak programy určené na digitální transformaci hodnotíte?
Pokud jde o dosavadní podporu digitalizace firem, nastavený směr je zcela jistě správný. Dovedu si ale představit ještě vyšší podporu podnikatelů v podobě větších objemů finančních prostředků určených pro jednotlivé dotační výzvy. A v neposlední řadě se přikláním ke zjednodušení hodnoticích kritérií, které mají přímou vazbu a vliv na výběr a schvalování projektů.

Jaké zjednodušení máte na mysli?
Přimlouval bych se za to, aby hodnoticí kritéria a výčet způsobilých výdajů, tedy to, co je opravdu podporováno, bylo nejen pro samotné žadatele, ale i pro zkušené poradenské subjekty srozumitelnější, jasně definované a snadněji nastavitelné při tvorbě rozpočtu.

Pokud byste měl představitelům firem poradit, jak postupovat při výběru zprostředkovatele, na co by si měli dát hlavně pozor?
Určitě bych v tomto případě nevolil vždy tu nejlevnější cestu, ale hledal bych zprostředkovatele zkušeného, spolehlivého a s patřičně širokým týmem lidí, který je schopen vždy a za všech okolností plnit své závazky. Výhodou klientů Komerční banky je, že takového zprostředkovatele mají v týmu KB EU POINT, respektive dceřiné společnosti KB Advisory.

Bude tedy Komerční banka v těchto projektech poskytovat klientům služby, jako je dlouhodobé financování, pomoc se související administrativou apod.?
Jednou z hlavních priorit KB je maximální digitalizace vlastních činností, služeb a produktů, které chceme našim klientům poskytovat. Není tedy překvapením, že i z druhé strany chceme tyto inovativní aktivity či projekty na straně klientů maximálně podporovat, a být tak součástí rozvoje jednotlivých společností. Poskytujeme financování těchto projektů, kde se snažíme využívat různých zvýhodněných zárukových či úvěrových produktů. Kromě toho dnes jako Komerční banka umíme skrze tým KB EU POINT klientům pomoct s technickým nastavením projektu, vyhledáním vhodného dotačního či nedotačního zdroje a s kompletním vyřízením celého dotačního procesu od podání dotační žádosti přes výběrové řízení na dodavatele řešení až po nezbytnou administraci a vyplacení dotace. Obecně je cílem Komerční banky, aby klient našel podporu a pomoc napříč různými tématy ideálně pod jednou střechou KB.

Dotace a Export Journal

Radek Pollák

Bankovní poradce
Korporátního a municipálního
bankovnictví Komerční banky, EU Point

Témata článku

Digitalizace    //    Dotace

Související

Pomůžeme vám s dotací na elektromobily

Pomůžeme vám s dotací na elektromobily

Určitě jste už zaznamenali informaci o spuštění záručního programu Elektromobilita, v rámci kterého stát, resp. Národní rozvojová banka nabízí podnikatelům dotaci na pořízení elektromobilů. Jak vám s tím můžeme pomoct v Komerční bance? Na úvod si připomeňme podmínky...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.