Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Práce může být nástrojem k řešení nerovností v oblasti zdraví

15. 05. 2024 | Koktejl

Práce může být nástrojem k řešení nerovností v oblasti zdraví

15. 05. 2024 | Koktejl

Regulační orgány a tvůrci politik již dlouho chápou práci jako sociální determinantu zdraví, společně například s bydlením, zajištěním příjmů či vzděláním. Práce má velký vliv na zdraví lidí a hraje velkou roli při vytváření – a také prohlubování – nerovných zdravotních výsledků různých společenských skupin. Problémem ovšem je, že ji nedokážeme dostatečně využít jako nástroj k řešení nerovností v oblasti zdraví. To je argument, který nedávno v již zmiňovaném časopise The Lancet předložila mezinárodní skupina výzkumníků jako výsledek svého bádání zaměřeného na vztahy mezi prací a zdravím.

Tito vědci tvrdí, že pokud by se tvůrci politik více zaměřili na zlepšování pracovního prostředí, mohli by dosáhnout významného pozitivního pokroku, pokud jde o zdravotní stav populace, a současně snížit nerovnosti v oblasti zdraví. Klíčové je podle nich zaměřit se při tom na šest podstatných faktorů.

 

 1. Práce na dálku, která může mj. vést ke snížení psychosociální podpory ze strany kolegů a k větší sociální izolaci.
 2. Podmínky pro pracovníky z různých zemí, kteří se často dostávají do složitých situací. Tvůrci politik by měli věnovat pozornost odlišným vzorcům nerovností v oblasti zdraví, s nimiž se různé skupiny migrujících pracovníků setkávají.
 3. Souvislosti mezi pohlavím, věkem, rasou, etnickou příslušností a sociální třídou. Socioekonomické rozvrstvení společnosti má různé účinky na typy pracovních míst a také na následné rozdíly v tom, jak jsou lidé vystaveni fyzickým i psychickým aspektům při práci. Tomu je podle výzkumníků třeba věnovat pozornost a pokoušet se identifikovat možnosti, jak tyto rozdíly řešit.
 4. Nejisté, tzv. prekérní zaměstnání je spojené s většími riziky na pracovišti a menší ochranou, proto je nutné vyvinout a zavést inovativní přístupy, jako jsou přenosné benefity, aby byl tento typ pracovních vztahů bezpečnější.
 5. Dlouhá nebo nepravidelná pracovní doba je spojena mj. s vyšším rizikem mrtvice a srdečních onemocnění. Nicméně vztah mezi pracovní dobou a zdravím pracovníků závisí na sociálním kontextu, např. pro ty, kdo pracují na volné noze, znamená kratší pracovní doba menší jistotu příjmu apod.
 6. Dopady klimatických změn v podobě zvýšené teploty prostředí, znečištění ovzduší, vystavení ultrafialovému záření či extrémního počasí budou mít přímý vliv na některá odvětví a profese. Ovšem dopady na trh práce jsou méně jasné. V každém případě je třeba chránit osoby na nejhůře placených pracovních místech, které mají pravděpodobně nejméně prostředků na to, aby těmto výzvám odolaly.

 

Export Journal komentuje

„Dlouhá nebo nepravidelná pracovní doba je spojena mj. s vyšším rizikem mrtvice a srdečních onemocnění.“

  Témata článku

  Lidé    //    Zajímavosti

  Související

  Kartel OPEC+ omezuje těžbu. Co bude dál?

  Kartel OPEC+ omezuje těžbu. Co bude dál?

  Sdružení nazvané OPEC+, tedy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), a jeho spojenci v čele s Ruskem se koncem listopadu 2023 dohodli na dobrovolném snížení těžby ropy. A to o přibližně 2,2 milionu barelů denně. Podle oficiálních vyjádření je důvodem snaha překonat...

  pokračovat ve čtení

  0 komentářů

  Přidat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.