Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

V Komerční bance pomáháme firmám financovat zelené projekty

15. 12. 2022 | Servis

V Komerční bance pomáháme firmám financovat zelené projekty

15. 12. 2022 | Servis

Společnosti, které chtějí financovat své udržitelné a ESG aktivity, mohou v Komerční bance využít širokou nabídku zelených úvěrových produktů.

V první řadě je to Zelený úvěr, s jehož pomocí firmy snáze investují do záměrů v oblastech jako obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti, prevence a snížení znečištění, čistá mobilita, úsporné budovy a podobně. Zájemcům o úvěr poskytuje Komerční banka komplexní poradenství, včetně možností čerpání z dotačních programů, a pomůže připravit projekt tak, aby splňoval veškeré požadavky. Pro získání úvěru musí firmy mj. doložit transparentní využití finančních prostředků na k přírodě šetrný nebo jinak přínosný (ESG) projekt a také prokázat jeho pozitivní environmentální dopad. Na oplátku pak mají výhodu v podobě slevy na úrokové sazbě atd.

Dalším produktem je úvěr vázaný na cíle udržitelnosti. Je vhodný pro firmy, které místo konkrétního účelu chtějí prostředky použít na splnění cílů, jež jsou součástí jejich firemní strategie udržitelnosti. Mohou takto financovat záměry, jako je snížení uhlíkové stopy pomocí navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, snížení množství odpadu, úspora vody, zvýšení podílu elektromobilů ve firemní flotile, ale také získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce a další. I tady platí, že za dosažení cílů udržitelnosti společnost získá bonus v podobě nižšího úroku.

Firmy mohou využít také investiční úvěr na udržitelné produkty. Komerční banka jim jeho prostřednictvím poskytne prostředky na investice do environmentálně šetrných staveb, obnovitelných zdrojů energie, projektů v oblasti nakládání s vodou či odpady, na čistou mobilitu a další aktiva, která šetří životní prostředí. A také na projekty, které mají sociální přínos. Mohou to tedy například být fotovoltaické elektrárny, úsporné budovy, čističky a kanalizace, projekty cirkulární ekonomiky, projekty ve vzdělávání, zdravotnictví či sociálních službách a řada dalších. A stejně jako ve dvou předešlých případech i na tyto úvěry banka nabízí možnost zvýhodnění úrokové sazby.

 

Jaká kritéria je třeba splnit

Na základě čeho se banka rozhodne, zda klientovu transakci podpoří zvýhodněnou úrokovou sazbou? Komerční banka při tom vychází z taxonomie Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic EU 2019/2088) a Pravidel skupiny Société Générale pro zelené úvěry a úvěry vázané na cíle udržitelnosti. Informace o takto identifikovaných úvěrech, označených jako přínosné z pohledu udržitelnosti (ESG), banka sbírá pro účely vyhodnocování svého portfolia a jeho dopadu na udržitelnost. Vykazování bank o udržitelnosti jejich portfolia totiž prochází dynamickým vývojem a postupně lze očekávat i vyšší nároky na klienty v této oblasti.

Export Journal komentuje

„Zájemcům o úvěr poskytuje Komerční banka komplexní poradenství.“

Témata článku

Bankovní služby    //    Green Deal    //    Udržitelnost

Související

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

K tomu, jak ve vaší firmě přistupujete k implementaci ESG strategie, čím dál častěji při svém rozhodování přihlížejí investoři, zákazníci i obchodní partneři. Oblast ESG ovšem může i ve zkušených podnikatelích vyvolávat respekt. Prvním krokem by tak vždy mělo být...

pokračovat ve čtení
Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Firmy, které svým klientům nabízejí uživatelsky přívětivé nakupování, rostou. Vyvarujte se zbytečných chyb a zařaďte se mezi ně. „Dnešní zákazníci očekávají, že budou mít možnost platit pomocí svojí oblíbené metody, nebo dokonce na splátky. Zboží přitom chtějí pokud...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.