Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Jak KB pomáhá klientům zvládnout situaci

15. 04. 2020 | Servis

Jak KB pomáhá klientům zvládnout situaci

15. 04. 2020 | Servis

Banka se pochopitelně snaží v těžkých chvílích, způsobených pandemií koronaviru, své klienty podpořit. Co všechno pro ně za tímto účelem připravila?

Jak zmínil v rozhovoru Radek Trachta, výkonný ředitel divize Global Banking, už téměř čtyři týdny před schválením příslušného zákona spustila Komerční banka sběr žádostí o odklad splátek úvěrů pro podnikatele. Těch banka koncem dubna evidovala okolo 4 500, což se zároveň týkalo zhruba 5 200 úvěrů. Jak vysvětluje Dita Pasquier, která je v KB zodpovědná za tribe firemního financování, vzhledem k tomu, že banka obsluhuje celkově asi 90 000 financovaných podnikatelů, počet těch, kteří zatím požádali o odklad splátek, se pohybuje okolo 5 či 6 procent.

„Kromě nich působí řada našich klientů v segmentech, které fungují navzdory krizi. Mnoho z nich pak situace zasáhla, ale mají dostatečnou rezervu,“ říká Dita Pasquier. „Protože byl schválen zákon o odkladu splátek i pro podnikatele, očekáváme druhou vlnu, dalších přibližně dva tisíce žádostí,“ dodává. Podnikatelé mohou podle zákona získat odklad až šest měsíců, zároveň mají k dispozici možnost si ho zkrátit na tři. Po tuto dobu tedy firma neplatí žádné splátky, úvěry právnických osob nicméně budou nadále úročeny. Pro fyzické osoby podnikatele jsou odloženy i úroky, ty podnikatel zaplatí až po skončení úvěru. „Abychom všechny žádosti stihli zpracovat včas, využíváme robotického zpracování zhruba u tří čtvrtin žadatelů,“ doplňuje Dita Pasquier.

Záruční programy COVID

Pokud jde o zajištění financování pro krizí zasažené firmy, Komerční banka také okamžitě nabídla klientům k využití programy se zajištěním Českomoravské záruční banky (ČMZRB). A to jak z programu COVID II, tak z programů vzniklých ještě před ním, tedy např. M-záruku nebo EXPANZE-záruku. COVID II byl zveřejňován formou výzev a fungoval jako záruční program. Záruka dosahovala 80 % úvěru do výše 15 milionů Kč, včetně dotace úroků. Program byl vyhlášen ve dvou kolech a mezi podnikateli o něj byl obrovský zájem. V této chvíli už není dostupný, podle odhadů ho využilo okolo dvou tisíc klientů banky. 

Dalším programem je COVID Praha v celkovém objemu 600 milionů Kč. V jeho rámci ČMZRB poskytuje záruku za úvěr banky spolu s příspěvkem na úhradu úroků. Firmy ho mohou využít primárně na provozní či na provozně-investiční úvěry. V programu, který funguje v podobném režimu jako COVID II, uspělo sedmdesát klientů Komerční banky. Na některé se nicméně nedostalo, prostředky byly totiž rozdané během deseti minut. Sběr žádostí byl tedy ukončen. 

V době uzávěrky Export Journalu se schylovalo ke spuštění programu COVID III, který by měl poskytnout podporu malým a středním firmám až do 500 zaměstnanců na IČO. A to formou garančního programu pro komerční úvěry do 50 milionů. Podle ministra Karla Havlíčka na něj stát vyčlení na záruky až 150 miliard, takže podnikatelé by měli mít k dispozici úvěry v objemu až 450 miliard korun. Program v záručním objemu 30 miliard korun by měl startovat první tranší v prvních květnových dnech a podle Dity Pasquier je jeho výhodou především fakt, že o něj klient nemusí u ČMZRB žádat individuálně.

Celý proces totiž zajistí Komerční banka, protože ta na rozdíl od programu COVID II dostane jednu velkou záruku, pod kterou zařadí několik tisíc úvěrů. Klient tedy bude jednat pouze s KB, aniž by musel chodit do ČMRZB. Záruka bude dosahovat až 90 % objemu úvěru pro firmy do 250 zaměstnanců a do 80 % úvěru pro firmy s 250 až 500 zaměstnanci. Do programu COVID III bude zahrnuta i Praha, budou ho moci využít firmy z více sektorů než dosavadní programy a je určen na provozní financování až na tři roky.

Pro exportéry pak byl vypsán záruční program nazvaný Záruka COVID plus+. Je určen pro podniky s více než 250 zaměstnanci a zároveň s více než 20% podílem exportu na celkovém obratu. Poskytovatelem záruky bude v tomto případě Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) a firmy ji budou moci využít na čerpání provozních a investičních úvěrů do 70 nebo 80 % podle svého ratingu. Výše úvěru by měla být v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč. 

Pomůže také Evropský investiční fond

Už před časem avizoval Evropský investiční fond (EIF), že má připraveno zhruba 40 miliard eur pro různé programy na podporu evropské ekonomiky. Fond aktuálně rozšiřuje svůj program InnovFin SME Guarantee pro inovativní firmy, které mají až 3 000 zaměstnanců. EIF postupně rozvolňuje kritéria pro poskytnutí, např. původně měl být program určen pro firmy do 500 zaměstnanců, a také ke každému přidává tzv. obálku, tedy princip záruky pro komerční banku, navíc. V tomto případě je to 75 milionů eur, s výší záruky do 50 % úvěru. Banky tedy můžou poskytnout až 150 milionů eur nových úvěrů, což klientům umožní udržet stávající financování nebo čerpat nové úvěry s tímto zajištěním.

 „V neposlední řadě bych ráda zmínila také to, že už od loňského roku postupně zvyšujeme počet dokumentů, který si s klienty prostřednictvím našich aplikací přímého bankovnictví můžeme vyměňovat a podepisovat digitálně,“ upozorňuje Dita Pasquier. „A dokážeme pracovat i s telefonickým ověřením podpisu klienta, zejména na call centru a v segmentu small business,“ uzavírá.

Jak požádat o odklad splátek

Klienti Komerční banky mohou žádat o odklad splátek například v souvislosti s nařízenou karanténou, poklesem výnosů, výpadkem dodávek, zrušením zakázek apod. Stačí vyplnit on-line formulář na webových stránkách kb.cz. Banka žádosti vyřizuje v pořadí, ve kterém jsou přijaty, přičemž se snaží brát ohled na termín nejbližší splátky úvěru.

Dita Pasquier

je v Komerční bance zodpovědná za firemní financování

Témata článku

Související

Pomůžeme vám s dotací na elektromobily

Pomůžeme vám s dotací na elektromobily

Určitě jste už zaznamenali informaci o spuštění záručního programu Elektromobilita, v rámci kterého stát, resp. Národní rozvojová banka nabízí podnikatelům dotaci na pořízení elektromobilů. Jak vám s tím můžeme pomoct v Komerční bance? Na úvod si připomeňme podmínky...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.